Detail publikace

Akcionářská demokracie

Autor: † doc. Ing. Jiří Havel CSc.,
Typ: IES Working Papers
Rok: 2003
Číslo: 38
ISSN / ISBN:
Publikováno v: IES WP 2003/38
Místo vydání: Prague
Klíčová slova:
JEL kódy:
Citace:
Abstrakt: Akciové společnosti řadíme k nejdůležitějším subjektům ve standardní ekonomické struktuře. Masový výskyt akciových společností s registrovanými (veřejně obchodovatelnými) akciemi byl důsledkem kupónové privatizace. Tyto společnosti začaly rozvíjet své aktivity bez vhodného institucionálního rámce. To vedlo k minimální ochraně minoritních akcionářů a způsobilo řadu problémů ve fungování českých kapitálových trhů. Od roku 1996 bylo postupně zavedeno několik vylepšení tohoto institucionálního rámce. Nyní je české korporátní právo z formálního hlediska plně harmonizováno s evropskými standardy. Nedostatky přetrvávají ve vymahatelnosti práva. To je důvodem, proč jak zahraniční tak čeští investoři dávají přednost jednodušším formám organizace než jsou akciové společnosti či akciové společnosti s veřejně obchodovatelnými akciemi.
Ke stažení: WP 38

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY