Detail publikace

Vliv sociálního a daňového systému na přerozdělování příjmů v České republice – dynamika na přelomu století

Autor: doc. Ing. Ondřej Schneider MPhil., Ph.D., Tomáš Jelínek
Typ: IES Working Papers
Rok: 2004
Číslo: 67
ISSN / ISBN:
Publikováno v: IES WP 2004/67
Místo vydání: Prague
Klíčová slova: public budgets, social policy, income distribution
JEL kódy: D61, H55, I38
Citace:
Abstrakt: Studie analyzuje český sociální systém a systém daňových odpočtů z hlediska jejich dopadu na různé příjmové skupiny obyvatelstva. Na základě údajů ze statistiky rodinných účtů ukazujeme jaké byly tendence v poskytování sociálních dávek a v daňových odpočtech vletech 1999-2002. Ukazuje se, že během zkoumaného období došlo k velkému navýšení výdajů na nemocenské dávky – o 72% - nicméně toto zvýšení nijak nepřispělo k zvýšení příjmů chudších příjmových domácností. Naše výsledky také ukazují, že nejnižší navýšení výdajů proběhlo u dvou kategorií sociálních výdajů – sociální příspěvek a rodičovský příspěvek, které jsou nejvíce zaměřené na zvýšení příjmů nejchudších domácností. Poslední zkoumanou oblastí byly daňové odpočty, jejichž význam však ve zkoumaném období poměrně prudce klesal. Lze tedy shrnout, že efektivnost českého sociálního a částečně i daňového systému – měřená zvyšováním příjmů nejchudších domácností – se v letech 1999-2002 snižovala.
Ke stažení: WP 67

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance