Detail publikace

Kdo jsou plátci daní a kdo jsou příjemci dávek v České republice

Autor: doc. Ing. Ondřej Schneider MPhil., Ph.D., Ondřej Schneider
Typ: IES Working Papers
Rok: 2004
Číslo: 68
ISSN / ISBN:
Publikováno v: IES WP 2004/68
Místo vydání: Prague
Klíčová slova: daňová politika, sociální politika, daňové břemeno,rozdělení příjmů, přerozdělování
JEL kódy: H2, I3
Citace:
Abstrakt: Studie shrnuje výsledky analýz daňového a sociálního systému v České republice z hlediska jejich dopadu na různé příjmové skupiny obyvatelstva. V práci určujeme celkové daňové zatížení deseti příjmových decilů domácností a poměřujeme jej s úrovní sociálních dávek, které tyto skupiny dostávají. Ukazuje se, že čistými příjemci jsou jen domácnosti v prvním a druhém nejnižším decilu příjmového rozdělení. Padesát procent domácností s vyššími příjmy ovšem platí daně ve výši okolo 40%. Tato progresivnost daňového a sociálního systému je způsobena zanedbatelnými přímými daněmi placenými nejchudšími domácnostmi, které přitom spotřebovávají nejvíce sociálních dávek. Zároveň ovšem vysoká progrese vede k vytváření pasti chudoby a odrazování od zapojení do oficiálního trhu práce.

JEL Classification: H2, I3
Klíčová slova: daňová politika, sociální politika, daňové břemeno,rozdělení příjmů, přerozdělování
Ke stažení: WP 68

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance