Detail publikace

Teorie ekonomického růstu - složitou cestou k jednoduchým závěrům?

Autor: doc. Ing. Ondřej Schneider MPhil., Ph.D.,
Typ: Články v impaktovaných časopisech
Rok: 1998
Číslo: 0
ISSN / ISBN: ISSN: 0015-1920
Publikováno v: Finance a úvěr č. 7/1998, vol 48..
Místo vydání: Prague
Klíčová slova:
JEL kódy:
Citace:
Abstrakt: Červencové číslo časopisu je věnováno oboru ekonomie, který se snaží zodpovědět snad nejdůležitější a zároveň nejtěžší otázku stojící před ekonomy: proč hospodářství jedné země vzkvétá a druhé jen živoří? A proč rostou zdánlivě velmi podobné země rozdílnými tempy? V české odborné veřejnosti byla přitom tato témata dlouhou dobu zanedbávaná. Bylo to do značné míry způsobeno i tím, jak se naše ekonomika musela vypořádávat s transformací od centrálně plánovaného hospodářství na tržní systém. V prvních letech tedy české ekonomii dominovaly teorie makroekonomické stabilizace, poté nastoupila tématika optimálního řazení ekonomických reforem. Dnes, osm let po zahájení ekonomických reforem, konečně vidíme, že i česká ekonomika podléhá ekonomickým cyklům a že hlavním problémem je vytvoření vhodných podmínek pro dlouhodobý ekonomický růst. Je tedy nejvyšší čas poohlédnout se, kam se teorie ekonomického růstu mezitím dostala a zda-li nemůžeme některé její výsledky uplatnit i v českých podmínkách.
Ke stažení: Cely paper

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance