Detail publikace

Multiagentní přístupy v ekonomii

Autor: prof. RNDr. Jiří Hlaváček CSc., Cahlík T. aj.
Typ: Odborné knihy
Rok: 2006
Číslo:
ISSN / ISBN:
Publikováno v: Karolinum
Místo vydání: Praha
Klíčová slova: Multiagentní přístupy v ekonomii, pravděpodobnost ekonomického přežití, nabídková funkce v univerzitním vzdělávání
JEL kódy: D82
Citace: Cahlík T. aj., Multiagentní přístupy v ekonomii, Praha, Karolinum 2006
Granty: Výzkumný záměr IES (2005-2011) Integrace české ekonomiky do Evropské unie a její rozvoj
Abstrakt: OZobecnění mikroekonomická teorie s maximalizací pravděpodobnosti ekonomického přežití je aplikována na systém univerzitního vzdělávání. Výsledkem je nabídková funkce univerzity..

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY