Detail publikace

Rozpočtový proces a partikulární zájmy: teorie, empirie a realita České republiky

Autor: doc. PhDr. Martin Gregor Ph.D.,
Typ: Články ve sborníku
Rok: 2007
Číslo: 0
ISSN / ISBN: ISBN 978-80-239-9168-0
Publikováno v: In: Tkáč, D. (ed.): Fiskální udržitelnost. VŠE - Centrum pro finance a trhy, Praha. ISBN 978-80-239-9168-0.
Místo vydání: Praha
Klíčová slova: rozpočtová pravidla, fiskální pravidla, veřejné finance
JEL kódy: H11, H61, H62
Citace: In: Tkáč, D. (ed.): Fiskální udržitelnost.
Granty: Výzkumný záměr IES (2005-2011) Integrace české ekonomiky do Evropské unie a její rozvoj
Abstrakt: Tento text si klade dvojí cíl: (a) představit literaturu o vlivu rozpočtových pravidel na rozpočtovou politiku a (b) shrnout empirickou evidenci o jejich vlivu v případě českého rozpočtového procesu. Co se týče teoretické části, poukazuji na neintuitivní dopady existence rozpočtových pravidel. Analyzuji zásadní vliv ostatních prvků politického systému, zejména volebních pravidel a představuji nejnovější metody měření fragmentace. Věnuji se i krátké diskusi na téma, nakolik oslabení vlivu poslanců přináší dodatečné náklady či rizika. V empirické části vycházím z vlastních dat (Gregor 2004), studií domácích autorů (Zápal 2007) a již výše zmíněných mezinárodních studií. Poukazuji na heterogenitu ve výsledcích a na problém se stanovením optimálních rozpočtových pravidel. Na závěr formuluji vybrané konsekvence pro český rozpočtový proces.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY