Detail publikace

Základní charakteristiky inflačního cílování v České republice

Autor: PhDr. Michal Hlaváček Ph.D., Antal, Juraj
doc. Mgr. Tomáš Holub Ph.D., Antal, Juraj
Typ: Články ve sborníku
Rok: 2008
Číslo: 0
ISSN / ISBN: 978-80-87225-10-3
Publikováno v: Vyhodnocení plnění inflačních cílů ČNB v letech 1998-2007
Místo vydání: ČNB, Praha
Klíčová slova: makroekonomie, měnová politika, inflační cílování
JEL kódy: E37, E52, E58
Citace:
Abstrakt: Tento příspěvek se zabývá popisem základních charakteristik inflačního cílování v České republice. V první části jsou stručně nastíněny obecné makroekonomické souvislosti inflačního cílování v ČR, včetně identifikace hlavních šoků, které jej ovlivňovaly. Další část se věnuje porovnání rozsahu neplnění cíle inflace v ČR se zkušenostmi vybraných zahraničních zemí, které rovněž cílují inflaci. Z tohoto porovnání pro různé fáze inflačního cílování vyplývá, že se úspěšnost plnění cíle v čase měnila. Zatímco v době zavádění inflačního cílování byly odchylky inflace od cíle v mezinárodním srovnání velmi vysoké, v poslední době se ČNB přibližuje charakteristikám relativně úspěšnějších cílovačů inflace.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY