Detail publikace

Příčiny odchylek inflace od cílů ČNB – empirická analýza

Autor: doc. Mgr. Tomáš Holub Ph.D.,
Typ: Články ve sborníku
Rok: 2008
Číslo: 0
ISSN / ISBN: 978-80-87225-10-3
Publikováno v: Vyhodnocení plnění inflačních cílů ČNB v letech 1998-2007
Místo vydání: ČNB, Praha
Klíčová slova: cílování inflace, VAR model, měnový kurz
JEL kódy: E31, E52, E58
Citace:
Abstrakt: Tento příspěvek empiricky analyzuje důvody odchylek inflace od cílů ČNB. V krátkém období jsou nejvýznamnějším faktorem šoky do cen zemědělských výrobců. Ve střednědobém horizontu jsou nejdůležitějším faktorem kurzové šoky. Zároveň se nepodařilo spolehlivě prokázat, že by výrazné šoky přispívající k nenaplňování cílů inflace vytvářela měnová politika, i když její jistou roli nelze vyloučit.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY