Detail publikace

Gravitační a fiskální modely státní podpory exportních úvěrů v České republice.

Autor: prof. Ing. Karel Janda M.A., Dr., Ph.D., Potacelova, Eva
Mgr. Eva Michalíková , Potacelova, Eva
Typ: Články v impaktovaných časopisech
Rok: 2010
Číslo: 3
ISSN / ISBN: 0032-3233
Publikováno v: Politická Ekonomie
Místo vydání:
Klíčová slova:
JEL kódy:
Citace:
Granty: Výzkumný záměr IES (2005-2011) Integrace české ekonomiky do Evropské unie a její rozvoj
Abstrakt:

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY