Detail publikace

KOMPLEXNÍ POHLED DO SVĚTA FINANCÍ A BANKOVNICTVÍ Z DÍLNY PROF. STANISLAVA POLOUČKA (Recenze knihy)

Autor: prof. PhDr. Petr Teplý Ph.D.,
Typ: Články v impaktovaných časopisech
Rok: 2010
Číslo: 0
ISSN / ISBN:
Publikováno v: Political Economics, Czech Republic
Místo vydání: Prague, Czech Republic
Klíčová slova:
JEL kódy:
Citace: pp. 709-713
Granty: GAČR 403/10/1235 (2010-2014) Institucionální reakce na selhání finančních trhů GAČR 403/10/P278 (2010-2012) Implikace globální krize na řízení ekonomického kapitálu finančních institucí GAUK 114109 (2009-2011) Alternativní přístupy k oceňování zajištěných dluhových cenných papírů (CDO) Výzkumný záměr IES (2005-2011) Integrace české ekonomiky do Evropské unie a její rozvoj
Abstrakt: Recenze na knihu: Polouček, S. a kol. Peníze, banky, finanční trhy, Praha: C. H. Beck, 2009. 440 s. ISBN 978-80-7400-152-9

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY