Detail publikace

Kristoufek, L. & Vosvrda, M.: Efektivita kapitálových trhů: Fraktální dimenze, Hurstův exponent a entropie

Autor: prof. PhDr. Ladislav Krištoufek Ph.D.,
prof. Ing. Miloslav Vošvrda CSc.,
Typ: Články v impaktovaných časopisech
Rok: 2012
Číslo: 0
ISSN / ISBN:
Publikováno v: Politicka ekonomie 16(2), pp.208-221
Místo vydání:
Klíčová slova: capital markets efficiency, fractal dimension, long-range dependence, entropy
JEL kódy:
Citace:
Granty: 402/09/0965: Nové přístupy pro monitorování a predikci na kapitálových trzích GAUK 5183/2010 (118310) Fraktalita a multifraktalita finančních trhů: metody a aplikace
Abstrakt: V tomto článku zavádíme novou míru pro měření efektivity kapitálového trhu, pro kterou využíváme přístupů fraktální dimenze, Hurstova exponentu a entropie. Metodu aplikujeme na 41 akciových trhů napříč kontinenty od počátku roku 2000 do konce srpna 2011, přičemž jsme dospěli k zajímavým výsledkům – zkoumané akciové indexy nejsou sebe-afinními procesy, u většiny indexů je odchylka od efektivního trhu dominována lokálními neefektivnostmi, a nejefektivnějšími kapitálovými trhy ze zkoumaných akciových indexů jsou kapitálové trhy těch nejvyspělejších zemí (FTSE, SPX, NIKKEI a DAX).

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY