Detail publikace

Má finanční síla centrální banky vliv na inflaci? Empiriká analýza

Autor: doc. Mgr. Tomáš Holub Ph.D., S. Benecká, N.L. Kadlčáková, I. Kubicová
Typ: Ostatní
Rok: 2012
Číslo: 3
ISSN / ISBN: 1803-7070
Publikováno v: CNB Working Paper Series
Místo vydání: Praha
Klíčová slova: finanční síla centrální banky, nezávislost centrální banky, inflace, měnová politika, ražebné
JEL kódy: E31, E52, E58
Citace:
Abstrakt: Tento článek zkoumá empirický vztah mezi finanční silou centrálních bank a inflací. Význam tohoto tématu v posledních letech vzrostl s tím, jak rizika v bilancích řady centrálních bank narostla a zvýšila se pravděpodobnost jejich finančních ztrát. Článek dospívá k závěru, že lze sice v případě některých metod odhadu nalézt u několika alternativních měřítek finanční síly centrální banky statisticky významný a potenciálně nelineární vztah k pozorované inflaci, tento vztah však není tak robustní, jak naznačují dosavadní – nemnohé – výzkumné práce na dané téma. Celkově lze konstatovat, že ostatní faktory vysvětlující rozdíly v inflaci mezi jednotlivými zeměmi mají výrazně silnější a robustnější roli.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY