Detail publikace

KOHO CHLÉB JÍŠ, TOHO PÍSEŇ ZPÍVEJ: KONFLIKTY VZNIKAJÍCÍ PŘI PROPOJENÍ PRÁVNÍ PRAXE S PRÁVNÍ TEORIÍ

Autor: doc. JUDr. Tomáš Richter LL.M., Ph.D.,
Typ: Články v recenzovaných časopisech
Rok: 2013
Číslo: 0
ISSN / ISBN:
Publikováno v: Právník 2/2013
Místo vydání: Praha
Klíčová slova: propojení právní teorie a praxe, akademická etika, advokátní etika, nezávislost akademického bádání, financování právní akademie v transformujících se zemích
JEL kódy:
Citace:
Granty: GAČR 403/10/1235 (2010-2014) Institucionální reakce na selhání finančních trhů
Abstrakt: Cílem tohoto textu je upozornit na konflikty mezi etickými standardy právní praxe a etickými standardy akademické činnosti, k nimž dochází (či může docházet) v případech, kdy je právní praxe propojována s právní teorií v téže osobě – osobě praktikujícího právního teoretika. Článek popisuje typické příklady těchto konfliktů, zkoumá ekonomické důvody, z nichž k nim dochází, amapuje četnost případů a organizační formy, v nichž k propojení právní teorie s právní praxí v České republice dochází. Na základě těchto pozorování článek demonstruje rizika, která pro akademickou integritu právní teorie z těchto konfliktů vyplývají, a hledá v inspiraci (především) zahraničními etickými standardy akademické činnosti možné způsoby, jak těmto rizikům čelit.
Ke stažení: FULL-TEXT IN PDF

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY