Publication detail

Strategy of economic research and education at IES

Author(s): † prof. Ing. Michal Mejstřík CSc., Mlčoch L. a kol.
Type: Chapter in book
Year: 2013
Number: 0
ISSN / ISBN: ISBN 9788024621487
Published in: Karolinum
Publishing place: Praha
Keywords: economics economic research and education
JEL codes: A2
Suggested Citation: Mejstřík M., Úvodní slovo již emeritního ředitele Institutu ekonomických studií, In: Mlčoch L. a kol., Soudobá ekonomie očima tří generací, Karolinum, Praha 2013, str.15-28
Grants: GACR 403/10/1235 (2010-2014) Institutional Responses to Financial Market Failures
Abstract: Strategy of economic research of economic education of Institute of Economic Studies of Faculty of Social Sciences, Charles University in period from 1993 to 2010

Partners

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponsors

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY