Publication detail

Chybějící článek řetězu: podpora neformální restrukturalizace v českém insolvenčním právu - příloha

Author(s): doc. JUDr. Tomáš Richter LL.M., Ph.D.,
Type: Articles in refereed journals
Year: 2014
Number: 0
ISSN / ISBN:
Published in: CH BECK
Publishing place: Praha
Keywords:
JEL codes:
Suggested Citation:
Grants: GACR 403/10/1235 (2010-2014) Institutional Responses to Financial Market Failures
Abstract: Přiložený text je elektronickou přílohou článku "Chybějící článek řetězu: podpora neformální restrukturalizace v českém insolvenčním právu", publikovaného v časopise Obchodněprávní revue 11-12/2014.
Downloadable: Elektronická příloha

Partners

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponsors

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY