Detail publikace

The Discriminate Analysis and relevant model for mapping Export Potential

Autor: PhDr. Mgr. Jana Gutiérrez Chvalkovská , Matej Urban
† prof. Ing. Michal Mejstřík CSc., Matej Urban
Typ: Články v recenzovaných časopisech
Rok: 2014
Číslo: 10
ISSN / ISBN: eISSN 13076892
Publikováno v: International Journal of Social, Management, Economics and Business Engineering,WASET
Místo vydání: Riverside, Connetticut CT 06878 United States
Klíčová slova: Exportní strategie, Modelování exportu, kalibrace modelu, podpora exportu
JEL kódy: F13, F14
Citace: International Journal of Social, Management, Economics and Business Engineering Vol:8 No:10, 2014
Granty: GAČR 403/10/1235 (2010-2014) Institucionální reakce na selhání finančních trhů
Abstrakt: http://waset.org/publications/9999930/the-discriminate-analysis-and-relevant-model-for-mapping-export-potential
Mapování exportního potenciálu umožňuje přesměrovat exportní strategii firem,
exportních úvěrových agentur
(ECA) a dalších povolených nástrojů vlád.
V tomto článku rozvíjíme naši verzi aplikovaného modelu, který nabízí "postupné" odstranění neatraktivních trhů. Model jsme rozvinuli a
kalibrovali pro konkrétní podmínky České republiky a zvláštní pilotní případy, kdy jsme uplatnili individuální přístup ke každému sektoru.
http://www.waset.org/publications/9999930
Ke stažení: model exportnich prilezitosti

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY