Detail publikace

Jak zlepšit kvalitu hodnocení dopadů regulace (RIA)

Autor: † prof. Ing. Michal Mejstřík CSc., Dita Tesarkova
Typ: Články v recenzovaných časopisech
Rok: 2015
Číslo: 0
ISSN / ISBN: 0139-6005
Publikováno v: Správní právo Legislativní příloha
Místo vydání: Praha
Klíčová slova: RIA regulace
JEL kódy: K2, K4, L38, L51
Citace: Michal Mejstrik, Dita Tesarkova (2015), Jak zlepšit kvalitu hodnocení regulace (RIA), Správní právo
Granty: GAČR 403/10/1235 (2010-2014) Institucionální reakce na selhání finančních trhů
Abstrakt: Rozbor aplikace RIA v ČR a EU, Role Komise RIA při zkvalitňování procesu hodnocení dopadů,

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY