Detail publikace

Historie vzniku a vývoje autorského zákona v období první republiky

Autor: Ing. Hana Moravcová Ph.D.,
Typ: Články v recenzovaných časopisech
Rok: 2013
Číslo: 2
ISSN / ISBN: 0231-7540
Publikováno v: Hospodářské dějiny = Economic history
Místo vydání: Ostravská univerzita v Ostravě
Klíčová slova: Autorské právo, zájmové skupiny, vývoj institucionálního uspořádání.
JEL kódy: O340, Z110, D230
Citace: Moravcová, Hana - Historie vzniku a vývoje autorského zákona v období první republiky. Hana Moravcová. Hospodářské dějiny = Economic history / Roč. 28, č. 2 (2013 [vyd. 2015]), s. 109-131
Abstrakt: Studie analyzuje základní aspekty historického vývoje autorského práva. Hypotézu, že autorského právo vzniklo jako výsledek působení zájmových skupin, potvrzuje pomocí historické analýzy přijímání autorského zákona v Československu za první republiky. Odpovídá také na otázky, v jakém institucionálním rámci se zájmové skupiny mohly pohybovat a jaká byla východiska pro jejich působení. Dále jednotlivé zájmové skupiny identifikuje a rozkrývá jejich propojení. Uvádí, jak, s jakou argumentací a na jakých místech zájmové skupiny působily. Vysvětluje, díky jakým faktorům mělo jejich působení úspěch.

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance