Publication detail

Finanční produkty v době nízkých úrokových sazeb – případová studie na zavedení IMU v České republice

Author(s): PhDr. Karolína Vozková , Petr Blažek
Type: Others
Year: 2015
Number: 0
ISSN / ISBN:
Published in: Oeconomica - nakladatelství VŠE
Publishing place: Praha
Keywords: Interest Make – Up Scheme, státní rozpoČet, krize, úrokové sazby
JEL codes:
Suggested Citation:
Grants: GACR 15-00036S Credit Risk Modeling for Financial and Commodity Assets Portfolios GAUK 105815 (2015 - 2017) Banking fee and commission income – its determinants and impact on bank’s profitability and risk
Abstract: V dobách nízkých úrokových sazeb se mění podmínky pro nabídku finančních produktů nejen komerčních finančních institucí, ale též státních institucí na podporu exportu. Ilustrativní příkladem je systém dorovnávání úrokových rozdílů (Interest Make - Up Scheme, „IMU“), který byl v roce 2009 zaveden v České republice jako jeden ze souboru vládních protikrizových opatření a který zatím nebyl spuštěn. Článek se zabývá efektivitou systému IMU a jeho možnými dopady na státní rozpočet v dobách nízkých úrokových sazeb. Výsledky hypotetického modelu a analýzy scénářů ukazují, že spuštění systému za současných podmínek m
Downloadable: contribution to book of abstracts

Partners

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponsors

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY