Detail publikace

Rozdíl mezi autorským právem a copyrightem

Autor: Ing. Hana Moravcová Ph.D.,
Typ: Články v recenzovaných časopisech
Rok: 2013
Číslo: 22
ISSN / ISBN: 1210-8278
Publikováno v: Obchodní právo
Místo vydání: Czech Republic
Klíčová slova: Autorské právo; copyright, mezinárodní dohody o autorském právu
JEL kódy:
Citace: BERÁNKOVÁ, Hana. Rozdíl mezi autorským právem a copyrightem. Obchodní právo: časopis pro obchodněprávní praxi. 2013, 22(1), 354-361.
Abstrakt: Článek pojednává o rozdílné filosofii a historických základech dvou právních systémů: anglosaského copyrightu a kontinentálního systému autorského práva. Na základě analýzy vlivu mezinárodních dohod dochází k závěru, že se základní principy mezi jednotlivými zeměmi významně neliší. Jednotlivé národní režimy jsou přizpůsobeny požadavkům na minimální úroveň ochrany stanovenou v mezinárodních dohodách. Oba dva systémy jsou v současné době obsaženy v národních právních úpravách, a proto čisté autorské právo či čistý copyright již neexistují. Rozdíly v národních právních úpravách by měly být minimalizovány, což by přispělo ke snížení transakčních nákladů pro autory a uživatele. S tímto cílem by rovněž měla být obnoveny zásada formality.

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance