Detail publikace

Veřejné rozpočty v České republice v 90. letech -- kořeny krize

Autor: doc. Ing. Ondřej Schneider MPhil., Ph.D.,
Typ: IES Working Papers
Rok: 2003
Číslo: 0
ISSN / ISBN:
Publikováno v: Working Paper 30/2003, IES FSV UK
Místo vydání: Prague
Klíčová slova:
JEL kódy:
Citace:
Granty: The Czech Republic's Accession to the EU: Fiscal Policy Stratagem
Abstrakt: Práce se zabývá analýzou vlivu rozpočtových pravidel na vývoj veřejných rozpočtů. Po diskusi základních modelů politické ekonomie (prezidentský vs. zastupitelský model) se práce soustřeďuje na jejich aplikaci na české podmínky. Ukazujeme, že český rozpočtový proces a současná česká rozpočtová pravidla mají vestavěnou tendenci ke schodkovosti. Práce dále navrhuje reformu rozpočtových pravidel, tak aby lépe reflektovaly dlouhodobý aspekt fiskální politiky a aby omezovaly možnosti vlády manipulovat fiskální politikou ve prospěch krátkodobých cílů. Práce ukazuje, že reforma veřejných rozpočtů v České republice je naléhavá, neboť úroveň vládní dluhu se rychle zvyšuje a do konce první dekády 21. století by mohla dosáhnout hranici 60% HDP.
Ke stažení: Cely paper

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance