Detail publikace

Argument pro konsolidaci veřejných rozpočtů

Autor: doc. Ing. Ondřej Schneider MPhil., Ph.D.,
Typ: Kapitoly v knize
Rok: 2003
Číslo:
ISSN / ISBN: ISBN 80-86732-00-2
Publikováno v: Kabele, Mlcoch, Pscheidt (eds.): Konsolidace vládnutí a podnikání v České republice a v Evropské unii
Místo vydání: Kabele, Mlcoch, Pscheidt (eds.): Konsolidace vládnutí a podnikání v České republice a v Evropské unii
Klíčová slova:
JEL kódy:
Citace:
Granty: The Czech Republic's Accession to the EU: Fiscal Policy Stratagem
Abstrakt: Česká republika v roce 2002 definitivně přestává být "transformující se ekonomikou" a je na cestě do Evropské unie. Tento přerod přináší řadu výhod, ale také zvyšuje nároky na efektivnost, transparentnost a dlouhodobou udržitelnost jak soukromých tak vládních kroků. Snad nejzřetelnějším dluhem v této oblasti je stav českých veřejných financí: oblast která bývala začátkem devadesátých let pýchou české transformace se proměnila v nejkritičtější oblast integrace České republiky do Evropské unie. Předkládaná práce si klade za cíl upozornit na metodologické a metodické aspekty problematiky českých veřejných rozpočtů ve světovém kontextu. Zvláštní pozornost je věnována důsledkům institucionálního uspořádání rozpočtového procesu pro dlouhodobé řízení rozpočtové politiky a absencí podrobných dlouhodobých rozpočtových pravidel na české straně.
Dlouhodobější pohled na veřejné rozpočty vyvolává nutnost hlubokých strukturálních změn, především v oblasti veřejných výdajů ovlivňovaných demografickou strukturou společnosti - tj. důchodového a zdravotního systému. Práce se snaží argumentovat, že bez zohlednění těchto dlouhodobě účinkujících faktorů není možná konsolidace veřejných rozpočtů a tedy ani konsolidace výdajových programů a daňového systému. Bez této konsolidace je ovšem obtížné zvyšovat důraz na dlouhodobé aspekty chování jednotlivců i firem.
Ke stažení: Cely prispevek

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance