Publication detail

Havel, J.: Jiný pohled na příčiny pádu socialismu. Politická ekonomie, roč. 45, č. 5, s. 707-709.

Author(s): † doc. Ing. Jiří Havel CSc.,
Type: Monograph
Year: 1997
Number:
ISSN / ISBN:
Published in:
Publishing place:
Keywords:
JEL codes:
Suggested Citation:
Abstract:

Partners

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponsors

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY