PhDr. Petr Hedbávný - Publikace

Články v impaktovaných časopisech

2010 Recenze - Oldřich Dědek: Historie evropské měnové integrace, Politická ekonomie

2003 Fiskální politika: příliš politické téma?, Finance a úvěr

Články v recenzovaných časopisech

2007 A Fiscal Rule That Has Teeth: A Suggestion For A ‘Fiscal Sustainability Council’ Underpinned By Financial Markets, Czech Economic Review/Acta Universitatis Carolinae Oeconomica

2004 Does the Enlarged European Union Need a Better Fiscal Pact?, SCHNEIDER, Ondřej - PRÁZOVÁ, Irena - KOTÁBOVÁ, Věra (eds.). Rozvoj české společnosti v Evropské unii. II, Ekonomie, Politologie

IES Working Papers

2005 A Fiscal Rule That Has Teeth:A Suggestion for a Fiscal Sustainability Council Underpinned by the Financial Markets, IES WP 2005/79

2004 Potřebuje rozšířená Evropská unie lepší fiskální pakt?, IES WP 2004/55

2003 Fiskální politika: Příliš politické téma?, IES WP 2003/37

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY