JUDr. Tomáš Horáček Ph.D. - Publikace

Články v recenzovaných časopisech

2001 Všeobecné podmínky provozování živnosti ve světle novely obchodního zákoníku, Právo a podnikání

Kapitoly v knize

2005 Základy obchodního práva, Aleš Čeněk - vydavatelství a nakladatelství

2001 Účetnictví podnikatele, Orac

2001 Živnostenské podnikání, Orac

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance