prof. RNDr. Jiří Hlaváček CSc. - Publikace

Články v impaktovaných časopisech

2011 Ekonomické kriterium v neziskovém ekonomickém prostředí, Politická ekonomie

2008 Corporate social responsibility (CSR) : proklamace nebo ekonomická nutnost?, Politická ekonomie

2008 Školné či dotace? : (simulace s modely systému vysokých škol), Politická ekonomie

2007 Systém pojištění vkladů v České republice : historie, současný stav a porovnání s Evropskou unií, Politická ekonomike

2004 Ekonomická iracionalita donátora plynoucí z nedůvěry k příjemci dotace , Finance a úvěr

2004 Petrohradský paradox a kardinální funkce užitku, Politická ekonomie

2002 Optimum výrobce při stále rostoucích výnosech z rozsahu, Politická ekonomie

2002 Porovnání přežívajících a zanikajících podniků v české ekonomice na konci 90. let , Finance a úvěr

2002 Porovnání přežívajících a zanikajících podniků,v české ekonomice na konci 90. let , Finance a úvěr

Články v recenzovaných časopisech

2011 Generalized Coase Theorem, Prague Economic Papers

2008 „Morální hazard“ a „nepříznivý výběr“ při maximalizaci pravděpodobnosti ekonomického přežití, PSVS-EC-024

2007 Ke dvěma očekávaným změnám týkajících se hypoték v ČR: (1) odstranění daňového osvobození výnosů z hypotečních zástavních listů (HZL), (2) zavedení práva na předčasné splacení hypotéky., Statistika

2007 Poptávková funkce na trhu s pojištěním: porovnání maximalizace paretovské pravděpodobnosti přežití s teorií EUT von Neumanna a Morgensterna a s prospektovou teorií Kahnemana a Tverského, AUCO - Czech Economic Review

2007 Systém pojištění vkladů v ČR: historie, současný stav a porovnání s EU, POlitická ekonomie

2006 Problém "Principal - Agent" v kontextu ekonomického přežití, Acta Economica Pragensia

2006 Problém "principal-agent" v kontextu ekonomického přežití, Acta Oeconomica Pragensia 2006/3

2005 Krutý altruismus, Prague Economic Papers

2004 Ekonomická iracionalita donátora plynoucí z nedůvěry k příjemci dotace, Finance a úvěr

2002 Optimum výrobce při stále rostoucích výnosech z rozsahu, Politická ekonomie

2001 Modely ekonomicky racionálního donátora, Prague economic papers

2000 Zobecněný model chování firmy v tržní ekonomice, Politická ekonomie

1996 Je nutné opouštět paradigma ekonomie při analýze nestandardních ekonomických jevů?, Časopis pro sociologii

1996 Privatizační proces v ČFSR a ČR začátkem 90. let, AUCO

1996 Transformace CPE na ekonomiku tržní v ČSFR a v ČR, AUCO

1995 Model výrobce s nízkou solventností obchodních partnerů., Politická ekonomie

Odborné knihy

2011 Generalized microeconomics , Karolinum

2010 Zobecněná mikroekonomie, Karolinum

2006 Multiagentní přístupy v ekonomii, Karolinum

1999 Mikroekonomie sounáležitosti se společenstvím. (oceněno cenou rektora UK za nejlepší vědeckou publikaci roku 1999), Karolinum

1990 Československo na rozcestí, Archy, Nakl. lidových novin

1990 Objektivizace informací v plánovacím dialogu : možnosti a meze, Academia

Kapitoly v knize

2013 Iracionální egoismus, racionální altruismus, Univerzita Karlova

2008 České zákony o pojištění bankovních vkladů, porovnání s EU. Ve:MICHAL MEJSTRIK ET AL.: SOCIAL-ECONOMIC MODELS AND POLICIES TO SUPPORT ACTIVE CITIZENS: CZECH REPUBLIC AND EUROPE , Matfyzpress

2006 Multiagentní model systému vysokých škol s optimalizujícími agenty. Ve: Calhlík T. a kol.: Multiagentní přístupy c ekonomii, Karolinum

2004 Models of economically rational donators : Atruism can be cruel. Ve: Kotábová V., Prázová I, Schneider O. : Rozvoj české společnosti v Evropské unii:Ekonomie, politika. UK FSV, Matfyzpress

1997 Výchozí ekonomické prostředí pro privatizaci v ČR, Kluwer Academic Publishers

IES Working Papers

2008 Mikroekonomické modely trhu s externalitami, zobecněný Coaseho teorém ,

2008 Mikroekonomické modely trhu s externalitami, zobecněný Coaseho teorém, IES Working Papers 29/2008

2006 Morální hazard a nepříznivý výběr při maximalizaci pravděpodobnosti ekonomického přežití, IES WP 2006/22

2006 Pojištění vkladů: současný stav, srovnání a perspektiva v kontextu EU, IES WP 2006/26

2006 Poptávková funkce na trhu s pojištěním: porovnání maximalizace paretovské pravděpodobnosti přežití s teorií EUT von-Neumanna a Morgensterna a s prospektovou teorií Kahnemana a Tverského, WP IES FSV UK

2005 Nabídková funkce ve vysokoškolském vzdělávání, IES WP 2005/90

2004 Modely ekonomicky racionálních donátorů: altruismus může být krutý, IES WP 2004/63

2003 K mikroekonomickému klimatu v ČR na začátku 21.století: kartel prodejců pohonných hmot? (případová studie), IES WP 2003/39

2002 Ekonomická racionalita donátora a důvěra k příjemci dotace, IES WP 2002/18

2002 Petrohradský paradox a kardinální funkce užitku, IES WP 2002/23

2001 Byl proces eliminace podniků ozdravnou procedurou pro české hospodářství konce 90. let?, IES WP 2001/12

2001 Ekonomicky racionální "tvrdý" altruismus, FSV UK, IES

2001 Ekonomicky racionální altruismus, IES WP 2001/14

2001 Optimum výrobce v odvětví s nikdy neklesajícími výnosy z rozsahu, IES WP 2001/5

2001 Redistribuce: projev lidských preferencí a společenských potřeb, IES WP 2001/16

1994 Wage Trap Model mzdové pasti - Chování výrobců v ekonomice s heterogenní pracovní silou, CERGE

IES Occassional Papers

2007 Za jakých podmínek je pro firmu lukrativním společensky zodpovědné chování?, IES Occasional Papers

Články ve sborníku

2000 Ekonomická racionalita při pociťované sounáležitosti se společenstvím, In: "Česká společnost na prahu 3. tisíciletí", FSV UK

1999 Modely chování výrobce v nestandardních podmínkách. Ve: Česká společnost na prahu 3. tisíciletí", Sborník konference "Česká společnost na prahu 3. tisíciletí"

Překlad

1991 Samuleson - Nordhouse, Ekonomie (vědecký redaktor překladu ), nakl. Svoboda

Únor 2023
poútstčtsone
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728     

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
Česká Spořitelna
EY