doc. Mgr. Tomáš Holub Ph.D. - Publikace

Články v impaktovaných časopisech

2022 Exit z kurzového závazku v malé otevřené ekonomice: bilanční dopady pro ČNB, International Journal of Central Banking

2009 Ztráty centrálních bank a ekonomická konvergence, Finance a úvěr – Czech Journal of Economics and Finance

2008 Plnění inflačního cíle v České republice v letech 1998–2007: stylizovaná fakta, Finance a úvěr – Czech Journal of Economics and Finance

2008 Příčiny odchylek inflace od cílů ČNB: empirická analýza, Finance a úvěr – Czech Journal of Economic and Finance

2008 Ten Years of Czech Inflation Targeting: Missed Targets and Anchored Expectations, Emerging Markets Finance and Trade, vol. 44, no. 6 (November/ December), str. 59-79

2006 Devizové intervence v režimu cílování inflace: zkušenost ČR, Contemporary Economic Policy

2003 Price Convergence: What Can the Balassa-Samuelson Model Tell Us?, Finance a úvěr, Vol. 52, No. 7-8/2003, pp. 333-355

2002 Cenová konvergence k EU: nové poznatky z Mezinárodního srovnávacího projektu 1999, Finance a úvěr

2001 Cenová konvergence k EU - pár nezodpovězených otázek, Finance a úvěr

2001 Ražebné a financování centrální banky, Finance a úvěr, vol. 51, no. 1/2001, pp. 9-32

2000 Cenová konvergence k EU - problém relativních cen, Politická ekonomie

2000 Indexy měnových podmínek, Finance a úvěr, vol. 50

2000 Inflační výchylka v měnové politice: její mikrozáklady z pohledu nové politické ekonomie, Finance a úvěr, vol. 50

2000 Prices Of Industrial Outputs and Inflationary Developments in the Czech Republic, Eastern European Economics, vol. 38, no. 3/2000 (May-June), pp. 6-25

1999 Ceny v českém zahraničním obchodě, Finance a úvěr

1999 Co říká ekonomická teorie o nezávislosti centrální banky, Finance a úvěr, vol. 49

1998 Ceny průmyslových výrobců a vývoj inflace v ČR, Politická ekonomie

1998 Cílování inflace v ČR: staré víno v nových lahvích, Finance a úvěr

1998 Inflation Targeting in the Czech Republic: Old Wine in New Bottles, Eastern European Economics, vol. 36, no. 3, May - June 1998, pp. 49 - 67

1998 Ramseyův model, Politická ekonomie, no. 6/1998, pp. 841-859

1997 Analýza inflace v ČR, Finance a úvěr, sv. 47, č. 12, str. 705-720

1997 Peněžní multiplikátor a měnový vývoj v ČR, Finance a úvěr, no. 3/1997

1997 Příliv zahraničního kapitálu do ČR, Finance a úvěr

1996 Analýza poptávky po importu v ČR, Finance a úvěr

Články v recenzovaných časopisech

2016 The Czech National Bank’s Role Since the Global Crisis, Public Finance Quarterly

2007 Exchange Rate Arrangements Prior to Euro Adoption, AUCO - Czech Economic Review

2005 Price Convergence in EU-accession Countries, Économie Internationale

1998 Producer Prices and Inflation in the Czech Republic, Prague Economic Papers, no. 3/1998, pp. 238-250

1997 Analysis of Import Demand in the Czech Republic, Prague Economic Papers, no. 3/1997

Odborné knihy

2018 100 let česko-slovenské koruny. Měnová politika, instituce, peníze, Aleš Čeněk s.r.o.

2000 Teorie růstové politiky, Vysoká škola ekonomická v Praze

Kapitoly v knize

2011 Exchange Rate Appreciation and Negative Central Bank Capital: Is There a Problem?, Routledge

2008 Ten Years of Czech Inflation Targeting: Missed Targets and Anchored Expectations, Cahlík, et al., European Union Governance - Challenges and Opportunities

2005 Czech Trade, Exchange Rate and Monetary Policie in the 1990s, Drábek, Z. (ed.): Can Regional Integration Arrangements Enforce Trade Discipline? The Story of the EU Enlargement, Palgrave Macmillan

2003 The Consequences of Economic Growth and Human Capital Accumulation for Price Convergence, Tomáš Cahlík, et al., Real Economic Convergence - Selected Topics, Charles University in Prague, The Karolinum Press

IES Occassional Papers

2006 Exchange Rate Arrangements Prior to Euro Adoption, IES Occassional Paper , IES FSV, Charles University

Články ve sborníku

2008 Příčiny odchylek inflace od cílů ČNB – empirická analýza, Vyhodnocení plnění inflačních cílů ČNB v letech 1998-2007

2008 Základní charakteristiky inflačního cílování v České republice, Vyhodnocení plnění inflačních cílů ČNB v letech 1998-2007

2006 Inflation Targeting: Research on Monetary Policy Transmission , Bankauski Vesnik, sborník z konference Monetary Policy Transmission Mechanism in Transition Countries, 20.-21. února 2006

2005 Foreign Exchange Interventions under Inflation Targeting: the Czech Experience, Practical Experience with Inflation Targeting, International Conference held at the Czech National Bank, May 13-14, 2004, Prague, CNB

2005 Forex interventions: the Czech experience, Foreign exchange intervention in emerging markets: motives, techniques and implications, BIS Papers, no. 4, May, pp. 150-161

Ostatní

2019 Vyhodnocení Centrální Banky Chile z hlediska systému prognózování a analýz pro podporu vpředhledícího cílování inflace, IMF, Monetary and Capital Markets Department

2018 Bilanční důsledky kurzového závazku ČNB , CNB Working Paper

2018 Index transparence pro centrální banky cílující inflaci: aplikace na ČNB, IMF Working Paper

2018 Proces konvergence 25 let po 'sametovém' rozdělení Československa, WIIW Monthly Report

2017 České kouzlo: Zavádění inflačního cílování v ČNB, IMF Working Papers

2012 Má finanční síla centrální banky vliv na inflaci?, CNB Research Bulletin

2012 Má finanční síla centrální banky vliv na inflaci? Empiriká analýza, CNB Working Paper Series

2008 Ztráty centrálních bank a ekonomická konvergence, CNB Working Paper Series

2004 Foreign Exchange Interventions Under Inflation Targeting: The Czech Experience, CNB Research and Policy Notes, 1/2004

2003 Importing Low Inflation via Pegged Exchange Rates, Currency Boards and Monetary Unions, ICEG European Center, Working Paper

2003 Price Convergence to the EU: What Do the 1999 ICP Data Tell Us?, CNB Working Paper Series

2003 Price Convergence: What Can the Balassa-Samuelson Model Tell Us?, CNB Working Paper Series

2001 Cenová konvergence k EU a její důsledky pro inflaci, Úřad vlády ČR, podkladová analýza pro studii Vintrová a kol. (2001): Studie o sociálních dopadech vstupu do EU (Šance a rizika)

2001 Convergence of Relative Prices and the Inflation in CEE Countries., IMF Working Paper

2000 Czech Balance of Payments: Can the Recent Good Figures Be Sustained?, Monthly Report, WIIW, Vienna, 2000, no. 7/8, pp. 2-9.

2000 Měnový výbor: cesta z dilemat centrálního bankovnictví v ČR?, Bankovnictví, no. 6/2000, pp. 25-28

1999 Strukturální deficit běžného účtu ČR - velká neznámá, Bankovnictví, no. 11/1999, pp. 16 - 17.

1998 Ekonomické faktory rozhodování českých voličů, Banky a finance, no. 5/1998, pp. 60-63

1998 K otázce povinných minimálních rezerv, Bankovnictví, no. 15/1998, pp. 8, 25-26

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY