† prof. Ing. Michal Mejstřík CSc. - Publikace

Články v impaktovaných časopisech

2000 Mejstrik M., Makroekonomické a financni aspekty rozvoje Eurozony,Finance a uver (Finance and Credit),vol.50, No.6,2000, ISSN 0015-1920, Czech Journal of Economics and Finance - Finance a uver ,vol.50, No.6

2000 Mejstrik M.,Správa obchodních společností a jejich chování, Finance a Úvěr č. 11, Praha, 2000, s. 629-630, ISSN 0015-1920 (full text), Czech Journal of Economics and Finance - Finance a Úvěr, vol. 50, č. 11,

1999 Mejstrik, M., The Restructuring after Privatization in the Czech Republic, Prague Economic Papers vol.8,No.3,1999,pp.233-260, ISSN 1210-0455, Prague Economic Papers vol.8,No.3,

1998 Mejstrík M.,Evoluční vývoj českého finančního trhu (Evolutionary Development of the Czech Financial Market), Czech Journal of Economics and Finance - Finance a Úvěr, 1998,vol.48, no. 10, ISSN 0015-1920,pp. 597-602, Czech Journal of Economics and Finance - Finance a Úvěr, 1998,vol.48, no. 10

1997 Mejstrík M., Evoluční proces české privatizace, Politická ekonomie, vol. XXXXIV, No.4, 1997,ISSN 0032-3233, pp.481-488,, Politická ekonomie, vol. XXXXIV, No.4, 1997,pp.481-488

1995 Benáček V. - Mejstřík M. - Corado C. -- Caban W.: Adjustment and Performance of the Textile Industry in the Czech Republic, Poland and Portugal. Research Paper of Phare/ACE, CEPR, London, Discussion Paper No. 1260, 1995, CEPR, Paper No. 1260

1995 Mejstrik M., La Privatizzatione Radicale, Politica internazionale, 1995, vol.23, No. 3, ISSN 0032-3101, pp. 99-111, Politica internazionale, 1995, vol.23, No. 3,pp. 99-111

1992 Mejstrík, M., McDermott. 1992. The Role of Small Firms in the Industrial Development and Transformation of Czechoslovakia. In: Small Business Economics, vol.4, Kluver Academic Publishers B.V. Berlin-Rotterdam, pp.179-200, Small Business Economics, vol.4, Kluver Academic Publishers B.V.

1990 Mejstrik M.,Hypotézy o vztahu inovací a makroekonomického rustu v tržní ekonomice, Politická ekonomie, Academia Praha, vol.XXXVII, November 1990, ISSN 0032-3233, s.1334-1350, Politická ekonomie, Academia Praha, vol.XXXVII, November 1990, s.1334-1350

1988 Mejstrik.M.,Disequilibrium , Quality of Products and Planned Equilibrium Prices", Ekonomicko-matematický obzor, Praha, vol. 24, No.2, 1988, pp. 1-18, Ekonomicko-matematický obzor (Journal of Econometrics)

1985 Mejstrik M., "The Supply and Demand for Exports in a Model of Capitalist Economy", Ekonomicko-matematický obzor,Academia Praha Vol. 21, 1985, s.129-149, Ekonomicko-matematický obzor,Academia Praha Vol. 21, 1985, pp.129-149

Články v recenzovaných časopisech

2015 Jak zlepšit kvalitu hodnocení dopadů regulace (RIA), Správní právo Legislativní příloha

2014 Aplikace modelu podpory rozhodování (DSM) o českém exportu, Acta Oeconomica Pragensis VŠE Praha

2014 The Discriminate Analysis and relevant model for mapping Export Potential, International Journal of Social, Management, Economics and Business Engineering,WASET

2008 Hodnocení dopadů regulace (RIA) se stále více prosazuje v Evropě i ČR, Pojistné rozpravy

2007 European Social Models and Growth: Where are the Eastern European countries heading? (M. Mejstřík, J. Chytilová), Prague Social Science Studies EC-023

2007 Mejstrik M.,Chytilova J.,Evropský sociální model a růst: Kam kráčí východní Evropa ?, Prague Social Science Studies, ISSN 1801-5999, Prague Social Science Studies Economic series EC-023

2005 Kyn O., Mejstrik M., et al.The Three Knots on Voucher Privatization,Working Paper Archive EconWPA 0511004, Economics Working Paper Archive EconWPA in its series Development and Comp Systems with number 0511004

2001 Mejstřík M., Threats and Opportunities for SMEs of Joining the Single European Market: Czech Republic Country Report, Occasional Paper IES 2001/1, Occasional paper IES FSV No.1

1999 Mejstrik M., Privatizace, zahraniční investice a správa velkých akciových společností: Teorie a česká praxe, Occasional papers IES 1999/1 (anglicky), Occasional papers IES FSV Charles University

1999 Mejstrik M., Předpoklady vyuzití mimosoudních a soudních forem restrukturalizace firem (Prerequisites of out-of-court and court methods of firms´ restructuring), Acta Oeconomica Universitatis Carolinae, ISSN 0323-066X,no. 1/1999, Praha, s. 9-16, Acta Oeconomica Universitatis Carolinae,No.1

1999 Mejstrik M., Sprava velkych akciovych spolecnosti: Teorie a česká praxe, Occasional Paper IES, Prague 1999(české znění), Occasional Paper IES No.1 česky

1999 Mejstrik M.,Test recesí vycistil kapitálový trh, Acta Universitatis Carolinae Oeconomica, No. 2,1999, Carolinum, Praha, s. 9-14, ISSN 0323-066X, Acta Universitatis Carolinae Oeconomica, No. 2,CArolinum

1998 Mejstrik M., (Best) Practices in Corporate Governance: Theory and Practice. In: Acta Universitatis Carolinae Oeconomica, pp.81-89, Carolinum Press, Prague , ISSN 0323-066X, Acta Universitatis Carolinae Oeconomica, pp.81-89, Carolinum Press

1998 Mejstrik M.,The Restructuring after Privatization in the Czech Republic: Tendencies. In: Corporate Governance, Privatization and Industrial Policy, Research Output Phare - ACE, P- 96-61-R, 1998, 51 pp., Corporate Governance, Privatization and Industrial Policy, Research Output Phare - ACE, P- 96-61-R

1997 Mejstrik M.,The Restructuring after Privatization and Corporate Governance: The Czech Republic. Paper for the ACE Research Project P 96-6171-R. Symposium ldquo;Corporate Governance, Privatization and Industrial Policy", London, October 3, 1997, Symposium ldquo :Corporate Governance, Privatization and Industrial Policy ACE Research Project P 96-6171-R

1996 Hlaváček, J. - Mejstřík, M.: Privatizační proces v ČFSR a ČR začátkem 90. let . Acta Universitatis Carolinae Oeconomica, ISSN 0323-066X, 1996., Acta Universitatis Carolinae Oeconomica, Carolinum

1995 Benáček V. - Mejstřík M.: The Czech textile and clothing industry in transition. CERGE, Prague, Working Paper, 1995, CERGE Working Paper

1995 Mejstřík, M. - Lieberman, A.: Mass Privatization in Central and Eastern Europe and the Former Soviet Union. Studies of Economies in Transformation World Bank Series, 1995, No.16, ISBN 0-275-95212-6,92 pp., Studies in Economic transformation World bank series No.16

1995 Mejstřík, M. - Marcincin, A. - Laštovička, R.: Voucher Privatization, Ownership Structures and Emerging Capital Market in the Czech Republic, Praha, Ford Foundation. GA ČR, CERGE WP 1995, 25 pp., CERGE WP

1994 Mejstrik M., Czech Investment Funds as a Part of Financial Sector and their Role in Privatization of the Economy. Research Round Table No.14, Los Angeles, ICEG, 1994, 25 pp., Research Round Table No.14, ICEG, 1994, 25 pp.

1994 Mejstřík, M.- Laštovička, R. - Marcinčin, A..: Privatization and Opening the Capital Market in the Czech Republic, Working Paper No. 54, Praha, CERGE 1994, 50 pp., Working Paper No. 54, CERGE

1994 Mejstřík, M.: Czech investment funds as a part of financial sector and their role in privatization of the economy, Research Round Table No. 14, International Center for Economic Growth, Los Angeles, 1994,

1993 Mejstrik, M., Lastovicka, R., Marcincin, A. and Semetillo , D.Privatization and Opening the Capital Market in the Czech and Slovak Republics, CERGE Discussion paper 21, November 1993, CERGE Discussion Paper No. 21

1992 Aggarwal,R.,Mejstrik M.,Privatization and Capital Market Development in Eastern Europe: lessons from the Czechoslovak Experience, CERGE WP 14, 1992, CERGE Working Paper No.14

1992 Mejstrik, M. and Burger, J., The Czechoslovak Large Privatization,CERGE Working Paper No.10, 1992, CERGE Working papers No.10

1984 Mejstrik M., "Aplikace produkčních funkcí při měření vlivu vědeckotechnického rozvoje na reprodukční proces", Statistical revue,1984,CSU, Praha, Statistical revue,1984,CSU

1984 Mejstrik M., "The Supply and Demand for Netherlands´ Exports in Quaterly Model." Central Planbureau, The Hague, 61 pp., 1984, Central Planbureau, 61 pp.

1975 Mejstřík M., Kvantifikace vlivu technického rozvoje metodou produkčních funkcí, 84 ss,1975, UVTR Research Institute Working Paper No.24

Odborné knihy

2014 BANKOVNICTVÍ V TEORII A PRAXI, Karolinum Press, Czech Republic

2012 M.Mejstrik et al., The Privatization Process in East-Central Europe: Evolutionary Process of Czech Privatization, Springer 2012, Springer Science & Business Media

2011 Mejstřík M., 2011, Rámec Strategie konkurenceschopnosti a výchozí náměty NERVu, Praha, Polygrafii UV

2010 Yang Ye, Mejstrik Michal et al. European Integration: Structural Changes and Their Influence on EU Diplomatic Policies, Karolinum Press, Prague 2010, Karolinum Press

2009 Mejstřík, M.,Yang Ye: Strukturální změny v ekonomikách zemí střední a východní Evropy: Implikace pro zahraniční politiku, ECNU Press

2008 Sociálně-ekonomické modely a politiky podporující aktivní občany:Česká republika a Europa, Matfyz Press

2008 Základní principy bankovnictví, Karolinum Press, Czech Republic

2004 Mejstrik. M.et al., Cultivation of Financial Market in the Czech republic, The Karolinum Press,Prague 2004, ISBN 80-246-0980-0, The Karolinum Press

2001 Mejstrik M.,Dvoráková A., Neprašová M.,Czech versus Bulgarian Banking Sector: Main Characteristics and Problems, in:"Restructuring and Development of the Banking Sector in Advanced Transition Countries...", Sofia,EPI 2001,

1997 Mejstřík, M.- et al.: The Privatization Process in East-Central Europe. Evolutionary Process of the Czech Privatization. Boston, KLUWER Academic Publishers, 1997, ISBN 0-7923-4096-5, 330 pp., KLUWER Academic Publishers

1991 Mejstrik M.(ed.), Innovation and Technology Transfer (with the Schumpeter Day), Proceedings of the International workshop, Ekonomický ústav Ceské akademie ved, #236; s.184 (author kap. Principles of Technology Policy in the course of Transition to a Mar, Ekonomický ústav CSAV

1987 Mejstrik M., Hodnocení efektivnosti variant vedeckotechnického rozvoje (Technology Appraisal and Assessment -- in Czech), Academia, Praha, 178 pp, Academia, 178 pp

Kapitoly v knize

2016 Czech Republic - The Present Situation of a Prospective Eurozone Member:Current Challenges during time of Creative Destruction , Nova Science Publishers

2015 Energetická bezpečnost České republiky na počátku nového tisíciletí, Karolinum

2013 Úvodní slovo již emeritního ředitele Institutu ekonomických studií, In Soudobá ekonomie očima tří generací, Karolinum

2011 Úvod k rámci strategie konkurenceschopnosti, Polygrafie ÚVČR

2011 Zkvalitňování charakteristik podnikání, Polygrafie ÚVČR

2010 Trends in Changes of National Economic Structures, Influence of European Social Models, and Policy Options – Part 2, Karolinum Press

2009 Mejstrik M., Chytilova J., Komparace Evropských sociálních modelů - čínsky, 欧盟一体化结构变迁与对外政策 (Oumeng yitihua jiagoubianqian yu duiwaizhengce),ECNU Press

2009 Úvod ke knize Mejstřík M., Yang Ye: Oumeng yitihua jiagoubianqian yu duiwaizhengce , 欧盟一体化结构变迁与对外政策 ()

2008 The Central Eastern European Countries: What European Social Models and Growth?, MatfyzPress; Michal Mejstřík et al., Social-Economic Models and Policies to Support Active Citizens: Czech Republic and Europe

2007 Mejstrik M.,K.:Corporate Governance, Ownership Concentration and FDI in CR. In:Corporate Restructuring and Governance in transition Countries (ed.B.Dallago,I.Iwasaki),Palgrave, Palgrave Macmillan

2005 Mejstrik M.,Small and medium businesses in CR in the face of uniform European market in the light of empirical survey,2005, Small and medium businesses in the face of Integration of European Economies, Scientific Publ Group

2004 Mejstrik. M., Privatizace, regulace a deregulace utilit v EU a ČR : očekávání a fakta, In :Rozvoj ceske spolecnosti v Evropske unii II,ISBN 80-86732-35-5,Praha, MatFyzPress UK

2003 Mejstrik M., Privatization and Corporate Governance in the Czech Republic, In: HANDBOOK ON PRIVATIZATION,Editors David Parker & David Saal, Aston University, Birmingham, UK, Publisher Edward Elgar,2003,ISBN 1 84064-613-6,chapter 18, Publisher Edward Elgar,

2002 Mejstřík, M.: Czech Banking Sector. Final Integration towards EU: Summary. In: Kabele, J., Pscheidt, S.: Konsolidace vladnutí a podnikani v Ceske republice a v Evropske unii vol 1. , Univerzita Karlova, Praha 2002. pp 169-172., Kabele, J., Pscheidt, S.: Konsolidace vladnutí a podnikani v Ceske republice a v Evropske unii vol 1.,Univerzita Karlova,

2001 Mejstřík, M.: EMU a finanční trhy v Eurozóně jako budoucí prostředí pro ČR In:Kabele,Mlcoch(2001):Institucionalizace (ne)odpovědnosti:Globální svět,evropská integrace a české zájmy, Karolinum,Praha 2001,pp.159-180,ISBN 80-246-0431-0, Karolinum

2000 Mejstrik M., Privatization, Foreign Investment and Corporate Governance in the Czech Republic. In:Conference Prague 1999.Transitional Societies in Comparison, 2000, Peter Lang Press, Berlin, pp. 437-474, Peter Lang Press

1999 Mejstrik M.,Sounáležitost versus protivenství spolecenství: problém správy velkých akciových spolecností (Corporate Governance) In: Hlavácek, J. a kol Mikroekonomie sounáležitosti se spolecentvím, Karolinum,Praha,ISBN 80-7184-8565, pp. 128- 131a pp. 188-1, Karolinum

1999 Mejstrik, M.: The Restructuring after Privatization in the Czech Republic: Tendencies.In: Česká společnost na konci tisíciletí, Karolinum,Praha, ISBN 80-7184-825-5, 1999,s. 263-291, Karolinum

1997 Hlaváček, J.- Mejstřík, M.: The Initial Economic Environment for Privatization. In: Mejstrik, M. (ed.): The Privatization Process in East-Central Europe. Evolutionary Process of Czech Privatization, 1997, 328 pp., Kluwer Academic Publisher

1997 Mejstrik M.,Privatization in the Czech Republic and Russia: The Voucher Model. In: Giersch, H.(ed.): Privatization at the End of the Century, Springer Verlag Berlin, ISBN 3-54063-0279 , 1997, in Giersch, H.(ed.): Privatization at the End of the Century, Springer Verlag

1997 Mejstrík, M., Marcincin, A., Lastovicka, R., Privatisation in the Czech republic: Resulting Ownership Structures and Emerging Capital Markets, In C.S.Leonard (ed.) Microeconomic Change in CEE Europe,Palgrave Macmillan Ltd., London, ISBN 0-333-76109-X, Palgrave Macmillan Ltd

1996 Mejstrik, M., McDermott, The role of Small Firms...Reprinted in: ed.Acs.Z., 1996, Small Firms and Economic Growth II , Mark Blaug (Series Editor), The International Library of Critical Writings in Economics, Edward Elgar Publishing Ltd., Cheltenham, ISBN, Edward Elgar Publishing Ltd.

1996 Mejstřík, M.,Lastovička, R.,Marcincin, A.:Řízení firem privatizovaných kuponovou metodou a jejich tržní ocenění, s.169-176 In:Švejnar,J.et al:Ceska republika a ekonomicka transformace ve SVEvrope, Academia, pp.169-176

1995 Mejstrik M., Economic Transformation,Privatization and Foreign Investments in the Czech Republic In: Privatization and Foreign Investments in Eastern Europe, Ed. Iliana Zloch-Christy,Westport - Connectitut - London, ISBN 0-275-95212-6 , pp. 39-64., Privatization and Foreign Investments in Eastern Europe, Ed. Iliana Zloch-Christy,Westport pp. 39-64.

1995 Mejstřík, M. - Laštovička, R. - Marcincin, A.: Corporate Governance and Share Prices in Voucher Privatized Companies. In: Svejnar, J. (ed.) The Czech Republic and Economic Transition in Eastern Europe, Academic Press, 1995, San Diego, ISBN 0-12678180X, Svejnar, J. (ed.) The Czech Republic and Economic Transition in Eastern Europe, Academic Press,

1995 Mejstřík, M.: Privatization and Capital Market Development, Academic Press, Orlando, USA, 1995, 35 pp., Academic Press

1995 Mejstřík. M.: The Banking and the Non-banking Financial Sectors: Their Role in Privatization of the Economy. In: Competitive Banking in Central and Eastern Europe,Jagellonian University Press, Krakow, Poland, 1995, ISBN 83-2333-0906X,pp. 113-130, Jagellonian University Press

1994 Mejstrik M.,Burger J.,Privatization in practice,in:Privatization and Economic Reform in Central Europe, The Changing Business Climate, ed. by Dennis A. Rondinelli, Querum Books, London, ISBN 0-89930-851-1, pp.135-158, Quorum Books

1994 Mejstřík,M.,Burger,J.:Vouchers, Buy-outs,Auctions:The Battle for Privatization in the Czech and Slovak Republic.In:Privatization in the Transition Process-recent experiences in East Europe, UN Conf on Trade Development,ISBN 92-1-112359-3-53,1994, UN Conf on Trade Development

1994 Sojka, M.,Mejstřík,M.:Privatization and Regulatory Change:The Case of the Czech Republic. In: Moran,T.,Proser,T.(eds.)Privatization and Regulatory Change. Buckingnam, Open University Press, 1994, ISBN 0-335-19072-3, Buckingham, UK,Open University Press

1993 Mejstrik M.,Payment difficulties within Czechoslovakia:internal and External Causes In:Impediments of Transition (ed.M.Uvalic,E.Espa,J.Lorentzen), European University, Florence,1993, 92-9084-003-6,pp.154-168., Impediments of Transition (ed.M.Uvalic,E.Espa,J.Lorentzen), European University,pp.154-168

1993 Mejstrik M.,The Czechoslovak Large privatization In:Revitalizing Socialist Enterprise (A Race against time), (ed.by John Heath),Routledge, London and New York,ISBN 0-415-09122-5, pp.103-125, Routledge

1993 Mejstrík, M., Buchtíková,A., et al., Czechoslovakia In: The Privatization Process in Central Europe, (ed. R. Frydman, A.Rapaczynski, J.Earle), Central Europe Un. Press, London New York pp.40-92, Central Europe Un. Press

1993 Mejstrík, M., McDermott. Czechoslovak Competitiveness and the Role of Small Firms. In: Small Firms and Enterpreneurship,(ed. Audretsch and Acs),Cambridge Univ. Press,Cambridge,ISBN 0-521-43115-8, pp.155-181, Cambridge Univ. Press

1992 Mejstrik M.,Where are we headed: The Case of Czechoslovakia.In:Comrades Go Private, (Strategie for Eastern European Privatization)ed.by M.P.Claudon and T.I.Gutner,Geonomics Institute for International Economic Advan.Ser, NY University,1992, ISBN 0-8147-1, Claudon and T.I.Gutner,Comrades Go Private, (Strategie for Eastern European Privatization)Geonomics Institute for International Economic Advan.Ser, NY University

1992 Mejstrík, M.,J. Hlaváček: Preconditions for Privatization. In: Privatization in the Transition to a Market Economy, (ed.Earle, Frydman, Rapaczynski,) St.Martinss Press, Pinter Publisher,London, 1992,ISBN 1 85567 1123, pp.46-74, Privatization in the Transition to a Market Economy, (ed.Earle, Frydman, Rapaczynski,) St.Martinss Press, Pinter Publisher,pp.46-74

1991 Mejstrik M.,Opportunities for Business in the Process of Transformation of Eastern Europe to a Market Economy. In: New Dimensions in East-West Business Relations, (ed. Schenk, Monkiewicz, Wass V. Czege), Gustav Fischer Verlag, Stuttgart -New York, ISBN 3, Gustav Fischer Verlag

1991 Mejstrik M.,Privatization in Czechoslovakia, In: Privatization (A global perspective),( ed. by V.V.Ramanadham), Routledge, New York - London, ISBN 0-415-07566-1, 1991, pp.124-140, Routledge

IES Working Papers

2007 European Social Models and Growth: Where are the Eastern European countries heading?, IES Working Papers 2007/24

2004 Privatizace, regulace a deregulace utilit v EU a ČR: očekávání a fakta, IES WP 2004/57

IES Occassional Papers

2001 Koncepce ekonomické dimenze zahraniční politiky České republiky, IES Occassional Paper 2/2001

2001 Threats and Opportunities for SMEs of Joining the Single European Market: The Czech republic Country Report, Occassional Paper IES , Prague, 2001, IES Occassional Paper 1/2001

1999 Privatization, Foreign Investment and Corporate Governance: Theory and Practice in the Czech Republic, IES Occassional Papers 1/1999

Články ve sborníku

2018 What Drives the Non-price Competitiveness of the EU New Member States, Proceedings of int. conference ICPEMS

2012 Identifying corruption in legislation using risk analysis methods, World Academy of Science, Engineering and Technology

2012 Open data in Czech and EU Insolvency Registers, Sborník Global Mindset Development in Leadership and Management Conference

2012 Public open data against crisis? Case of Czech and EU Insolvency Registers, IACSIT Press

2010 Public eProcurement case study: Czech Public eProcurement Information System, 8th Eastern European e|Gov Days: Changing Concepts & eGovernment as a Service - Conference Proceedings

2010 The European Banking Industry Before And During the 2008/2009 Global Turmoil , International Finance Symposium 2009,Turkey

2009 Dopady elektronického insolvenčního rejstříku na české podnikatelské prostředí, 7th Eastern European e|Gov Days:Taking the eGovernment Agenda Forward: Meeting the Challenges of Digital Governance, Justice and Public Sector Information

2009 Migrace, evropské sociální modely a systémy sociálního zabezpečení: Poučení z Velké Deprese pro současnou finanční krizi, Potential of Migrant Workers on the Labour Market electronic proceedings

2006 Mejstřík M., Chytilová J., European Social model and Growth:where are Eastern European Countries heading for ? In:Gaspar Jaksa , Budapest 2006, Gaspar P., Jaksa R.A.,Knowledge Economy, Innovation and growth in Europe, ICEG European center

2001 Mejstrik M.,A.Dvorakova,M.Neprasova,"Czech and Bulgarian Financial Sector Development and Problems of Corporate Governance" In: Restructuring and Development of the Banking Sector in Advanced Transition Countries...,EPI Sofia 2001, pp.27-86, Economic Policy Institute EPI

2000 Mejstrik M.,Správa velkých akciových společností: teorie a česká praxe, In: Corporate Governance, Bratislava, 2000, s. 19-42, Corporate Governance,

1998 Mejstrik M., (Best) Practices in Corporate Governance: Theory and Practice. In: Conference on Investor Expectations in a Global Marketplace, Czech Republic, November 5th-7th 1998, 26 pp., Proceedings from the conference

1996 Mejstřík, M. - Marcincin, A. - Lastovička, R.: Voucher Privatization, Ownership Structures and Emerging Capital Market in the Czech Republic. In: Ostojic, N. P. - Scott, N. (ed) Privatization in the Economies in Transition, ECPD, Ostojic, N. P. - Scott, N. (ed) Privatization in the Economies in Transition, Proceedings of the ECPD International Roundtable, ECPD

1993 Mejstrik M., Economic Transformation, Privatization and Foreign Investments",In:Mass privatization inCentral and Eastern Europe: Privatization and Foreign Investments, Study published by Bank Austria AG, Vienna,1993, Mass privatization inCentral and Eastern Europe: Privatization and Foreign Investments, Study published by Bank Austria AG,

Překlad

1991 Mejstřík, M. et al: Economics by P. Samuelson and W. Nordhaus, ed. Svoboda-Libertas, 1991 and 1992, dotisk 1997, Svoboda-Libertas

Ostatní

2011 Navigátor bezpečného úvěru, Charles University in Prague

2011 Nepříliš pevné základy (konkurenceschopnosti), Euro, 31.1.2011

2011 Optimalizace sítě ekonomických diplomatů na zastupitelských úřadech,

2011 Zvolna k lepším zítřkům, Euro, 21.2.2011

2010 Krize ozdravují myšlení, iForum UK, October 4, 2010

2010 Mejstrik M., Konkurenceschopne strategie, 2010, Radio Impuls

2010 Mejstřík M., O ránu si koledujeme sami, MFDnes 6.1.2010

2010 Mejstřík, M., Janský, P., Bez chytrých reforem to nepůjde, Ekonom, 30.9.2010

2010 Mejstřík.M., Nesmíme hazardovat s konkurenceschopností, MfDnes 10.7.2010, MFDnes 10.7.2010

2009 From Helsinki with Love (Pozdrav z Finska), Hospodářské noviny 11.9.2009

2008 Mejstřík M., Mottem insolvenčního zákona..., MFDnes + Lidove noviny 14.3

2007 Lízal M.,Mejstřík M.,Nejlepší ekonomická fakulta - jen není vidět, Hospodářské noviny 2007, Hospodářské noviny

2007 Mejstřík M., Bez ekonomů se fakulta propadá do šedivého průměru, Sociál UK-FSV, 9.10.2007, Sociál UK-FSV, 9.10.2007

2005 Mejstřík M., IES naplńuje vizi svého rozvoje načrtnutou v roce 1993, Sociál 2005, Sociál, časopis FSV UK

2005 Mejstřík M., Kombinace akademické činnosti a businessu funguje, 2005, Prague Club Magazine No.4, 2005

2000 Mejstřík M., O změnách v konkurze a vyrovnaní, Hospodarske noviny(Burzovni noviny),Bratislava, 16.3.2000, Hospodarske noviny (Burzovni noviny), 16.3.2000

1999 Mejstrik M.,Test recesi trhu rozhodne prospel, Hospodarske noviny 16.11.1999, Hospodarske noviny 16.11.1999

1998 Mejstřík, M.: Evolutionary Problems of the Czech Economy, Part III. Czech Business and Trade, 1998, No.1, pp.12, Czech Business and Trade No.1

1998 Mejstřík, M.: Evolutionsprobleme der tschechischen Volkswirtschaft, Part. III, Wirtschaft und Handel in der Tschechischen Republik, 1998,. No 1, s.12,

1998 Mejstřík, M.: Problemasb en la evolución de la economía checa. Part III, Empresas y negosios en la República Checa, 1998, No 1, s.12, Empresas y negosios en la República Checa, 1998, No 1

1998 Mejstřík, M.: Problémes relatifs d'évolution d'économie tcheque, Part III, Industrie et commerce tcheques, 1998, No. 1, s.12, Industrie et commerce tcheques, 1998, No. 1

1998 Mejstřík, M.: Problemy razvitija češskoj ekonomiki, Část_III, Češskaja torgovlja I predprinimatělstvo. 1998, No. 1, s.12, Češskaja torgovlja I predprinimatělstvo. 1998, No. 1

1997 Mejstřík, M.: Evoljucionnyje problemy če_skoj ekonomiki, Část_I,, Če_skaja torgovlja I predprinimatělstvo. 1997, No. 11, s. 10 - 11

1997 Mejstřík, M.: Evoljucionnyje problemy če_skoj ekonomiki, Část_II,, Če_skaja torgovlja I predprinimatělstvo. 1997, No. 12, s. 10 - 11

1997 Mejstřík, M.: Evolutionary Problems of the Czech Economy, Part I. Czech Business and Trade, 1997, No.11, pp. 10-11.,

1997 Mejstřík, M.: Evolutionary Problems of the Czech Economy, Part II. Czech Business and Trade, 1997, No .12, pp. 10-11,

1997 Mejstřík, M.: Evolutionsprobleme der tschechischen Volkswirtschaft, Part. I, Wirtschaft und Handel in der Tschechischen Republik, 1997,. No 11, s. 10-11, Wirtschaft und Handel in der Tschechischen Republik, 1997,. No 11

1997 Mejstřík, M.: Evolutionsprobleme der tschechischen Volkswirtschaft, Part. II, Wirtschaft und Handel in der Tschechischen Republik, 1997,. No 12, s. 10-11, Wirtschaft und Handel in der Tschechischen Republik,No 12, s. 10-11

1997 Mejstřík, M.: Les problémes d'évolution d'économie tcheque, Part I, Industrie et commerce tcheques, 1997, No. 11, s. 10-11, Industrie et commerce tcheques, 1997, No. 11, p. 10-11

1997 Mejstřík, M.: Les problémes d'évolution d'économie tcheque, Part II, Industrie et commerce tcheques, 1997, No. 12, s. 10-11, Industrie et commerce tcheques, No. 12,

1997 Mejstřík, M.: Problemas evolutivos de la economía checa. Part I, Empresas y negosios en la República Checa 1997, No 11, s. 10-11, Empresas y negosios en la República Checa No 11

1997 Mejstřík, M.: Problemas evolutivos de la economía checa. Part II, Empresas y negosios en la República Checa 1997, No 12, s. 12, Empresas y negosios en la República Checa No 12

1994 Mejstrik M.,Second Wave of Voucher Privatization is over, The Privatization Newsletter of the Czech Republic and Slovakia, IES FSV UK, Praha 1994, no. 29, 8 pp., The Privatization Newsletter of the Czech Republic and Slovakia No. 29. IES FSV UK

1994 Mejstřík, M.: The Rising Role of the Czech Fund of National Property, Privatization Newsletter of the Czech Republic and Slovakia, IES FSV UK, 1994, no. 26, 8 pp., Privatization Newsletter of the Czech Republic and Slovakia, IES FSV UK, no. 26

1994 Mejstřík, M.: The Role of Foreign Capital in the Czech and Slovak Republics, Privatization Newsletter of the Czech Republic and Slovakia, IES FSV UK, 1994, no. 28, 8 p., Privatization Newsletter of the Czech Republic and Slovakia, IES FSV UK, No. 28,

1994 Mejstřík,M.: Funds in the Second Wave of Voucher Privatization, Privatization Newsletter of the Czech Republic and Slovakia, FSV UK, 1994, no. 22, 9 pp., Privatization Newsletter of the Czech Republic and Slovakia, FSV UK, 1994, no. 22

1992 Mejstrik M., O.Kyn, Mladek J., Blaha Z.,1992, "Tri uzly na kuponove privatizaci", (Three knots on the Czech Privatization), Respekt 3,No.5, February Praha, Respekt 3,No.5, February

1992 O.Kyn,J. Slama,Mejstrik M.,V.Benacek, J.Hlavacek et al., Prohlaseni nezavislych ekonomu:Ekonomicka transformace-silné a slabé stránky, Lidove noviny,1.1.1992, Lidove noviny,1.1.1992, EconWPA in its series Development and Comp Systems with number 0511004

1990 Mejstrik M., Vyhneme se populismu, Lidove noviny, 8.9.1990, Praha, Lidove noviny 8.9.1990,

Červen 2023
poútstčtsone
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY