Mgr. Matěj Kuc - Publikace

Články v impaktovaných časopisech

2022 Jsou banky v EU ziskovější banky než kampeličky? Evidence z období nízkých sazeb , International Journal of Finance and Economics, USA

2018 A Financial Performance Comparison of Czech Credit Unions and European Cooperative Banks, Prague Economic Papers, Czech Republic

IES Working Papers

2019 Performance Comparison of European Cooperative and Commercial Banks in a Low Interest Rate Environment, IES Working Papers 36/2019

2018 Cost Efficiency of European Cooperative Banks, IES Working Papers 21/2018

2015 A Comparison of Financial Performance of Czech Credit Unions and European Cooperative Banks, IES Working Papers 18/2015

Články ve sborníku

2019 Performance Comparison of Cooperative Banks in the EU, USA and Canada , Proceedings ICEBI 2019: International Conference on Economics and Business Innovation, Bali

2018 Net Interest Margin of Cooperative Banks in Low Interest Rate Environment, Proceedings, 20th International Conference on Mathematics, Statistics and Financial Economics, Rome

2017 Cost Efficiency of European Cooperative Banks , Proceedings ICBEFMS 2017 : 19th International Conference on Business, Economics, Finance and Management Sciences, Cuba 2017

2017 Cost efficiency of European cooperative banks: Are small institutions predestined to fail?, Springer Proceedings in Business and Economics

2016 Net Fee and Commission Income Determinants of European Cooperative Banks, Proceedings: 18TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON FINANCIAL, MARKETING AND MANAGEMENT STUDIES (HONG KONG, 2016)

2015 A Rollercoaster Ride of Czech Credit Unions,

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY