doc. Ing. Karel Půlpán CSc. - Publications

Monograph

2004 Půlpán , K.Budinský, Grulich, (eds.): Export 2004, nakl. Public History, Praha 2004.,

2003 Půlpán , K.Budinský, Grulich, (eds.): Export 2003, nakl. Public History, Praha 2003.,

2002 Půlpán , K.Budinský, Grulich, (eds.): Export 2002, nakl. Public History, Praha 2002.,

2001 Půlpán , K.Budinský, Grulich, (eds.): Export 2001, nakl. Public History, Praha 2001.,

2001 Půlpán, K.. Český kapitálový trh na přelomu století, In: Institucionalizace (ne)odpovědnosti: globální svět, evropská integrace a české zájmy 2, Praha, Karolinum 2001,

2000 Půlpán , K.Budinský, Grulich, (eds.): Export 2000, nakl. Public History, Praha 2000.,

1999 Půlpán , K.Budinský, Grulich, (eds.): Export 1999, celkem stran 367, nakl. Public History, Praha 1999.ISBN 80-902193-6-5,

1999 Půlpán, K -.Vencovský, F., Jindra Z., Novotný, J., , Dvořák, P. (eds): Dějiny bankovnictví v českých zemích, 594 s, vydal Bankovní institut, Praha 1999 ISBN 80-7265-030-0,

1999 Půlpán, K. -- Hodina pravdy pro české bankovnictví, Acta Universitatis Carolinae -- Oeconomica č. 1,1998 (vyšlo v nakl. Karolinum, Praha 1999) s. 37 -- 46 ISSN 0323-066X,

1999 Půlpán, K. -- Meziválečná Kč na vrcholu slávy v podobě tzv. zlaté a volně směnitelné měny v l. 1929 -- 1931,Finance a úvěr, č. 2/1999, r. 49, s. 90 -- 110 ISSN 0015192,

1999 Půlpán,K. -- Tradice českého keynesiánství,Finance a úvěr č. 5,1999, r.49, s. 281 -- 285 ISSN 00151920,

1998 Půlpán, K : 1918 - výročí, ke kterému bychom se měli hlásit (1918 - an anniversary we should acknowledge). 1998, č.44, s. 10-14,

1998 Půlpán, K.: Slovník bankovnictví, pojišťovnictví a kapitálových trhů ( Dictionary of Banking, Insurance and Capital Markets), Praha, Public History, 1998, 328 pp.,

1997 Půlpán, K.: Měnový vývoj v ČSR v letech 1929 - 1936, (Monetary Developments in Czechoslovakia in 1929 -- 1936) VP no. 69, IE ČNB, Praha, 1997,

1997 Půlpán, K.: Osud státního dluhu habsburské monarchie z československého hlediska, Study no. 9/1997, Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 100 pp.,

1997 Půlpán, K.: Státní dluh habsburské monarchie. (Government Debt of Habsburg Monarch) Praha, Národohospodářský ústav J. Hlávky, 1997, 93 pp.,

1997 Půlpán, K.: Vývoj ruského nemarxistického ekonomického myšlení (The Development of Russian Non-marxist Thought) Politická ekonomie no. 2/1997,

1997 Sojka, M. - Pudlák, J. - Půlpán, K.: Základy ekonomie. Úvod do ekonomie pro gymnázia (Basic Economics. Introduction to Economics for Secondary Schools) Praha, Vyšehrad, 1997, 88 pp.,

1996 Půlpán, K. - Sojka, M. - Pudlák, J.: Základy ekonomie (Basic Economics for High Schools), Praha, 1994, 140 pp., Vyšehrad 1996, II. ed.,

1996 Půlpán, K.: 200 let franku (200 years of Franc). Bankovnictví, vol. 4, 1996, no. 8, 26 pp.,

1996 Půlpán, K.: Měnový vývoj v ČSR v letech 1929-1936 (Monetary Development in Czechoslovakia 1929-1936), Praha, IE ČNB, 1996, 120 pp.,

1995 Půlpán, K.: Banky a finanční organizace v ČR (The Banks and Financial Organizations in the Czech Republic). Public History, 1995, 50 pp.,

1995 Půlpán, K.: Čínský kvapík do 21. století (China´s Gallop into the 21st century), Českomoravský Profit, 1995, 16 pp.,

1995 Půlpán, K.: K 50. výročí měnové reformy 1945 (To the 50th Anniversary of the Monetary Reform 1945), Finance a Úvěr, 45, 1995, No. 11.,

1995 Půlpán, K.: Rozhovor Ekonoma - Buďme hrdí, že jsme Češi - Interview (Let us be proud that we are Czech), Ekonom, 39, 1995, No.51,

1994 Půlpán, K. - Půlpánová, S.: Bankovní úřad MF (1919-1926) (Bank Office of the Ministry of Finance (1919-1926). Finance a Úvěr, 44, 1994, No. 8, 18 pp.,

1994 Půlpán, K. - Půlpánová, S.: Finanční instituce v České republice (Financial Institutions in the Czech Republic) Finance 94, Public History, Praha, 1994,

1994 Půlpán, K.: GATT může pomoci i nám (GATT can help us too), Českomoravský profit no. 22, 1994, 18 pp.,

1994 Půlpán, K.: Nástin vývoje peněz a měny na našem území do r. 1945, část II. (The Outline of the Development of Money and Currency on our Territory till 1945, Part II), Finance a Úvěr, 44, 1994, no. 1, 15 pp.,

1994 Půlpán, K.: Nástin vývoje peněz a měny na našem území do r. 1945, část III (The Outline of the development of Money and Currency on our Territory till 1945 Part III), Finance a Úvěr, 44, 1994, no. 2, 15 pp.,

1994 Půlpán, K.: Tři případové studie o transformaci (Three Cases Studies Concerning Transformation), IES FSV UK, Praha, 1994, mimeo: a) China, 35 pp.; b) Russia, 50 pp.; c) Ukraine, 20 pp.,

1994 Sojka, M.- Pudlák, J.- Půlpán,K.: Základy ekonomie pro gymnazia,Vyšehrad, Praha,1994,

IES Working Papers

2004 Monetary Planning in Real Socialism, IES WP 2004/54

2003 Economic Development of Germany as Inspiration for the Czech Republic, IES WP 2003/42

2002 Austrian Post-war Economic Development as Inspiration for the Czech Republic, IES WP 2002/25

2001 Hospodářský vývoj Španělska jako inspirace pro Českou republiku, IES WP 2001/13

Partners

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponsors

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY