doc. PhDr. Martin Gregor Ph.D. - Publikace

Články v impaktovaných časopisech

2021 Electives shopping, grading policies, and grading competition, Economica 88, 364-398

2016 Tullock's puzzle in pay-and-play lobbying, Economics & Politics 28 (3), 368-389.

2015 Public sector efficiency in transition and beyond: Evidence from Czech local governments, Applied Economics 47(7), 680-699

2015 Task divisions in teams with complementary tasks, Journal of Economic Behavior & Organization 117, 102-120.

2015 To invite or not to invite a lobby, that is the question, The B.E. Journal of Theoretical Economics 15 (2), 143-166.

2013 Civic initiatives in the context of legal uncertainty, Journal of Theoretical Politics 25 (1), 36-62

2012 Contest for power in organizations, Economics Letters, 114 (3), 280-283.

2012 The decentralization tradeoff for complementary spillovers, Review of Economic Design 16(1): 41-69

2011 Tradeoffs of foreign assistance for the weakest-link global public goods, International Tax and Public Finance, 18 (2), 233-251

2008 Rozpočtová pravidla a rozpočtový proces: teorie, empirie a realita České republiky, Politická ekonomie 4/2008, 484-504.

2006 Hodnocení ekonomických pracovišť a ekonomů: koho, proč, čím a jak, Politická ekonomie 3/2006, 394-414.

2005 The world is watching: Rankings of Czech and Slovak Economics departments, Czech Journal of Economics and Finance 55(11-12), 518-530.

Články v recenzovaných časopisech

2016 A three-stage model of inter-jurisdictional public spending spillovers, Letters in Spatial and Resource Sciences 9(2), 201-217

2009 The Optimal State Aid Control: No Control, The Czech Economic Review 3 (1), 93-113

2008 On the strategic non-complementarity of complements, Economics Bulletin, 8 (3), 1-7

2007 Centralization Trade-off with Non-Uniform Taxation, The Czech Economic Review, 1 (3), 223-253

Odborné knihy

2005 Nová politická ekonomie, Karolinum, Praha. ISBN 80-246-1066-3.

Kapitoly v knize

2017 Lobbying mechanisms, In: Schofield, N. and G. Caballero (eds.): State, Institutions and Democracy, 17-52. Springer. New York.

2013 Ekonomická politika a politická ekonomie dnes, In: L. Mlčoch (ed.) Soudobá ekonomie očima tří generací. Nakladatelství Karolinum, UK v Praze, str. 103-112. ISBN 978-80-246-2148-7.

2011 Politika a ekonomie: Úvod do ekonomických analýz politiky, in M. Novák (ed.), Úvod do studia politiky [Introduction to the Study of Politics], SLON-Sociologické nakladatelství, Praha, str. 253-277. ISBN 978-80-7419-052-0.

2009 Modelování místních referend iniciovaných občany ve střední a východní Evropě, in M. Smith (2009) "Občané v politice: Studie k participativní a přímé demokracii ve střední Evropě, Institute for Social and Economic Analyses (ISEA), Prague. ISBN 978-8090331655, Chapter 4.

2008 Czech Republic 2008: Strong Currency, No Rush Toward the Euro (Section II), CERGE-EI, Praha. ISBN 978-80-7343-176-1. pp. 1-15

2008 Jurisdictional Competition via Spending Composition: The Case of the Czech Republic, J. Musil (ed.), Space and Historical Time as Dimensions of Social Change, Matfyzpress, Prague. pp. 25-44

2008 Markets vs Politics: Correcting Erroneous Beliefs Differently, In R. Koppl (ed), Explorations in Austrian Economics, Emerald JAI Press, UK. pp. 55-78. ISBN 978-1-84855-330-0.

2007 Czech Republic 2007: The Beginning of Fiscal Reform (Sections II.1-II.5), CERGE-EI, Prague, ISBN 978-80-7343-146-4.

2007 The Consequence of e-Excellence: Party Web Sites in the Czech Campaign for the 2004 European Parliament, Foot, K., Jankowski, N. W., Kluver, R. and S. Schneider, eds. (2007). The Internet and National Elections: A Comparative Study of Web Campaigning. Routledge, Chapter 6, 77-91. ISBN 9780415417365.

2006 Czech Republic 2006: Accelerated Growth (Sections II.1-II.4), CERGE-EI, Prague. ISBN 80-7343-110-6, pp. 11-15.

2006 E-Pressure through Internet against Monopoly, Encyclopaedia of Digital Government, Idea Groups, Hershey, USA. Vol II, 708-712. ISBN 1-59140-789-3.

2004 Trendy fiskálního federalismu v EU a ekonomika ČR, Cahlík, T. a J. Marková, eds. (2004). Ekonomika ČR v evropském prostoru. CESES, Praha, str. 54-73. ISBN 80-86103-75-7.

IES Working Papers

2018 Electives Shopping, Grading Competition, and Grading Norms, IES Working Papers 29/2018

2014 Access fees for competing lobbies, IES Working Papers 22/2014

2014 Receiver's access fee for a single sender, IES Working Papers 17/2014

2013 Electoral competition for the 2+1 electoral rule and the close alternatives, IES Working Papers 6/2013

2012 Modeling positive inter-jurisdictional public spending spillovers, IES Working Papers 12/2012

2011 Corporate lobbying: A review of the recent literature, IES Working Papers 32/2011

2011 Local Government Efficiency: Evidence from the Czech Municipalities, IES Working Papers 14/2011

2011 The Decentralization Tradeoff for Complementary Spillovers, IES Working Papers 13/2011

2009 Mobile criminals, immobile crime: the efficiency of decentralized crime deterrence, IES Working Papers 18/2009

2009 The Optimal State Aid Control: No Control, IES Working Papers 1/2009

2008 The Strategic Euro Laggards, IES Working Papers 16/2008

2007 Inefficient centralization of imperfect complements, IES Working Papers 2007/19

2007 Markets vs. Politics, Correcting Erroneous Beliefs Differently, IES Working Papers 2007/21

2007 Rozpočtová pravidla a rozpočtový proces: teorie, empirie a realita České republiky, IES Working Papers 2007/17

2007 The Pros and Cons of Banking Socialism, IES Working Paper 2007/03

2006 Globální, americké, panevropské a národní rankingy ekonomických pracovišť, IES WP 2006/1

2005 Centralization Trade-off with Non-Uniform Taxes, IES WP 2005/81

2005 Committed to Deficit: The Reverse Side of Fiscal Governance, IES WP 2005/88

2005 Tolerable Intolerance: An Evolutionary Model, IES WP 2005/72

2004 Governing Fiscal Commons in the Enlarged EU, IES WP 2004/56

2003 Mancur Olson redivivus: Vzestup a pád národů a současné společenské vědy, IES WP 2003/27

2003 Mancur Olson's Addendum to New Keynesianism, IES WP 2003/28

Články ve sborníku

2007 Rozpočtový proces a partikulární zájmy: teorie, empirie a realita České republiky, In: Tkáč, D. (ed.): Fiskální udržitelnost. VŠE - Centrum pro finance a trhy, Praha. ISBN 978-80-239-9168-0.

2005 The Rise and Fall of Confessions: An Evolutionary Game Theory Approach, Lehoczky, L. & L. Kalmar, eds. (2005). 5th International Conference of PhD Students. University of Miskolc, Miskolc. ISBN: 963-661-6760.

2004 Governing Fiscal Commons in an Enlarged EU, Kotabova, V., Prazova, I. a O. Schneider (eds.), Rozvoj ceske spolecnosti v Evropske unii - 2.dil, Ekonomie a politologie. Matfyzpress, Praha 2004, str. 130-159. ISBN 80-86732-35-5

2004 Nevyužitý zisk z formalizace: případ rakouské ekonomie, Pavlík, J. (ed): Filosofické základy metodologie ekonomických věd. Oeconomica-VŠE, 2004, str. 159-196. ISBN: 80-245-0789-6

2003 Political Rent-Capturing and Division of Powers, Dvořáková, V. a A. Heroutová, eds. (2003). II. Kongres českých politologů, Česká společnost pro politické vědy, Praha 2003, str. 576-593. ISBN 80-902176-3-X.

Překlad

2012 Paul A. Samuelson, William D. Nordhaus: Economics, 19th edition, Ch. 1-9, NS Svoboda, Praha

2008 Mancur Olson: Vzestup a pád národů, překlad 1.-4. kapitoly, Liberální institut

2007 Paul A. Samuelson, William D. Nordhaus: Ekonomie, 18. vydání, 29-34.kap + slovník + rejstřík; vedoucí překladatelského týmu, NS Svoboda, Praha

Ostatní

2018 Stanovení a predikce prevalence a nákladů pacientů s diabetem mellitem 2. typu z dat o spotřebě léčiv reportovaných zdravotním pojišťovnám v ČR a možnosti využití metodiky pro další chronická onemocnění, Metodika certifikovaná MZ ČR

2014 10 předpovědí pro rok 2014: Směrem k evoluční ekonomii, Dotyk, 1/2014

2014 Fenomén transformace, Revue Prostor 11/2014, str. 53-66.

2013 Může záporný hlas ve volebním system se dvěma mandáty zvýšit kvalitu kandidátů?, IDEA Studie 2/2013, Praha

2013 The Optimal Ballot Structure for Double-Member Districts, CERGE-EI Working Papers 493

2010 Krize ozdravují myšlení, iForum UK, October 4, 2010

2009 Book review - Pradeep Chhibber & Ken Kollman: The Formation of National Party Systems, Review of Political Economy, 20 (1), January 2009, ISSN 0953-8259.

2008 Markets vs Politics: Correcting Erroneous Beliefs Differently, Prague Social Science Studies, Economics EC-022/2008.

2008 Recenze - Mancur Olson: Vzestup a pád národů, CEP newsletter, 6-2008, p. 8

2008 Školné? Včera bylo pozdě, UKáčko.cz

2007 Dobrý sluha, špatný pán, Přítomnost 1/2007, str. 48-50

2007 Je neustálé vzývání růstu HDP modloslužbou? Není, Literární noviny, 3/2007, 15.1. 2007

2007 Teď zakážeme radary. A co příště? [Private and Public Radars], Hospodářské noviny, 10.8.2007, str. 10

2007 Velký úlet skokana Ploce, Hospodářské noviny, 1.3.2007, str. 10

2006 Dánský úspěch? Severské mýty, Hospodářské noviny, 24.11.2006, str. 10

2006 Globální, americké, celoevropské a národní rankingy ekonomických pracovišť, Prague Social Science Studies, Economics EC-016/2006. ISSN 1801-5999.

2006 Malá lekce z povolebního patu, Hospodářské noviny, 4.12.2006, str. 10

2006 Public Sector Efficiency in the New EU Member States, Prague Social Science Studies, Public Policy and Forward Studies PPF-005/2006. ISSN 1801-5999.

2005 Book review: Pavel Pelikan and Gerhard Wegner, eds.: The Evolutionary Analysis of Economic Policy, Journal of Economic Issues 39 (1), 280-282, March 2005. ISSN 0021-3624.

2005 Politický a ekonomický slang, Triton Books, Praha 2005. ISBN: 80-7254-551-5

2005 Recenze - Miloslav Novák: Volební a stranické systémy, CEP newsletter, září 2005, str. 8

2005 Tolerable Intolerance: An Evolutionary Model, Prague Social Science Studies. Economics EC-005/2005. ISSN 1801-5999.

2005 Zbytečná a nelegitimní kampaň, Hospodářské noviny, 20.5.2005, str. 10

2004 Book review - František Turnovec: Public Choice: Models, Methods and Applications, Politologická revue, 1/2004, pp. 147-148, ISSN 1211-0353.

2004 Book review: Jacek W. Mercik and Frantisek Turnovec, eds.: Regional Dimension of Economic Integration in Extending European Union, Journal of European Integration 26 (2), 191-192, 2004. ISSN 0703-6337

2004 Scénáře: Absence neformálního vlivu. Europeizace veřejného diskursu, Frič, P. et. al (2004). Česká soda v Evropské Unii: Scénáře strategického chování ČR v EU. CESES, Praha, 2004, str. 35-36, str. 116. ISBN 80-86103-74-9.

2004 Švédsko: Příliš aktivní Riksdag, Senát 2/2004, Příloha, str. 1-3

2004 V Bruselu, říši divů, Agora č. 4, leden 2004, str. 5

2003 Branci? To už není dobré řešení, Hospodářské noviny, 4.7.2003, str. 9

2003 Country Report: E-democracy in the Czech Republic, Trechsel, A., Kies, R., Mendez, F. a P. Schmitter (2003). Evaluation of the Use of New Technologies in order to Facilitate Democracy in Europe. STOA, European Parliament, Strasbourg.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY