Detail práce

Strategický deficit

Autor: Bc. Anna Krafková
Rok: 2008 - letní
Vedoucí: doc. PhDr. Martin Gregor Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Český
Stránky: 59
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: V posledních desetiletích vznikla řada politicko-ekonomických teorií snažících se objasnit pozorovanou akumulaci veřejných deficitů. Tato práce se soustředí na skupinu modelů, které dluh vysvětlují jako důsledek politické strategie. V textu jsou představeny předpoklady a závěry základních navržených hypotéz. Zvláštní pozornost je věnována nedávno zveřejněnému modelu, který je popsán detailněji, diskutovány jsou i možnosti jeho rozšíření a zobecnění. Závěrem je prezentována empirická evidence strategického dluhu.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY