Detail práce

Vlastní zájem a racionální chování

Autor: Bc. Kristýna Kuchyňová
Rok: 2008 - letní
Vedoucí: prof. Ing. Lubomír Mlčoch CSc.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Český
Stránky: 74
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Vlastní zájem a racionální chování
Tato práce se zabývá syntézou etiky a ekonomie. Vychází z díla Teorie mravních citů od Adama Smithe a dále rozvíjí myšlenky v něm obsažené. Soustředí se na motiv člověka, který má svědomí, své cíle a hodnoty (ctnosti) získané během socializace. Společnost je tvořena právě takovými jedinci a proto bychom se na ně měli při formulování teorií soustředit.
Určitá úroveň etiky ve společnosti je nutná pro fungování hospodářství. Spolupráce tvoří každodenní součást našich ekonomických aktivit, které se neomezují pouze na realizaci striktně vlastního zájmu, ale zahrnují i altruistické činy, např. dary nebo příspěvky charitám.
Lidská racionalita je omezená, nákladná, je potřeba ji stále udržovat v kondici. Každý člověk je mnohodimenzionální, lišíme se v preferencích i úrovni dosažené racionality. Navíc racionalita není vše. Emoce tvoří nedílnou součást rozhodovacích procesů a proto je třeba jim věnovat speciální pozornost. Racionalita a sledování striktně vlastního zájmu často nevedou k nejoptimálnějšímu výsledku.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY