Detail práce

Institucionální uspořádání finanční regulace a dohledu

Autor: Bc. Hana Reimarová
Rok: 2008 - letní
Vedoucí: PhDr. Michal Hlaváček Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Český
Stránky: 65
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Předmětem této bakalářské práce je téma regulace a dohledu nad finančním trhem. První část práce nabízí teoretický pohled na důvody a přístupy k regulaci. Druhá část se pak věnuje především institucionálnímu uspořádání regulace a dohledu, popisuje jednotlivé modely a jejich výhody a nevýhody, a nabízí porovnání této struktury v rámci Evropské unie. Hlavní důraz je kladen na poslední část, která má za cíl zhodnotit a popsat integraci finančního dohledu v České republice do České národní banky.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY