Detail práce

Vývoj poisťovníctva na území Slovenskej Republiky po roku 1989

Autor: Bc. Robert Verner
Rok: 2009 - zimní
Vedoucí: doc. Ing. Karel Půlpán CSc.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Slovenský
Stránky: 85
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Práca skúma a popisuje etapy vývoja poisťovníctva na území Slovenskej republiky, ako významného odvetvia národného hospodárstva. Najprv sa v stručnosti zameriava na historické obdobie, znárodnenie poistných ústavov a na obdobie monopolu a pozastaveného rozvoja. V následnej časti sleduje výsledky prechodu z centrálne plánovanej ekonomiky, ktorý znamenal cestu modernizácie a dobiehania svetovej špičky aj v tomto odvetví. Rovnako sa zaoberá začlenením slovenského poisťovníctva do európskych štruktúr, harmonizáciou legislatívy a v závere sú spomenuté nové perspektívy v tomto sektore. Slovenské poisťovníctvo v súčasnosti vykazuje trvalý rast a napriek tomu, že penetrácia trhu s poistením zatiaľ zaostáva za priemernou úrovňou EU, neustále sa zvyšuje.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY