Detail práce

Impact of the Digital Revolution on the Music Industry

Autor: Bc. David Antoš
Rok: 2009 - letní
Vedoucí: Ing. Ivo Koubek
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Anglicky
Stránky: 65
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Bakalářská práce „Dopad digitální revoluce na hudební průmysl“ analyzuje důsldky změn ve způsobu distribuci hudebních nahrávek na společenský blahobyt. Popisuje odlišné vlastnosti tohoto specifického statku a navrhuje model obsahující všechny relevantní faktory. Vedle rozvoje pirátství zachycuje druhou významnou změnu vyplývající z digitální revoluce – nový způsob propagace hudby. Dochází tak k závěru pochybňujícím škodlivost digitální revoluce na úroveň společenského blahobytu generovaného hudebním průmyslem.
Ke stažení: Bakalářská práce Antoš

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY