Detail práce

Křížové elasticity s volným časem: Odhady a význam pro environmentální daně

Autor: Bc. Matěj Bajgar
Rok: 2009 - letní
Vedoucí: Mgr. Milan Ščasný PhD.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Anglicky
Stránky: 66
Ocenění: Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající bakalářskou práci.
Odkaz:
Abstrakt: Tato bakalářská práce zkoumá optimální environmentální daně v ekonomice, kde jsou přítomné deformace na trhu práce. Na rozdíl od většiny předchozích studií nepředpokládáme separabilní preference jednotlivců a ukážeme, že pokud je daněný statek dostatečně slabým substitutem volného času, optimální environmentální daň je větší než mezní environmentální škody způsobené daněnou komoditou. Dále zkoumáme, zda k této teoretické možnosti ve skutečnosti opravdu dochází. Za použití českých dat na úrovni jednotlivých domácností odhadneme poptávkový systém AIDS pro výdaje domácností na volný čas, na energii a na ostatní zboží a služby. V rozporu s tím, co by se dalo očekávat, zjišťujeme, že výdaje domácností na energii jsou průměrný či silnější než průměrný substitut volného času. Optimální daň na energii spotřebovávanou domácnostmi by tedy měla ležet pod úrovní mezních environmentálních škod.
Ke stažení: Bakalářská práce Bajgar

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY