Detail práce

Neformální mikrofinanční instituce

Autor: Bc. Vojtěch Gazdík
Rok: 2009 - letní
Vedoucí: doc. PhDr. Michal Bauer Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Český
Stránky: 60
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Práce se zabývá neformálními mikrofinančními institucemi, které hrají důležitou roli v boji proti chudobě a zároveň redukují nedokonalosti formálního finančního trhu. Cílem práce je vymezení jednotlivých neformálních mikrofinančních systémů. Pozornost je věnována systému rotating savings and credit association (ROSCA). Na základě čtyř studií z Afriky se snažím nalézt konvergentní rysy ROSCA.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY