Detail práce

Úvěrová krize? Analýza vývoje podnikových úvěrů v ČR.

Autor: Bc. Jakub Chleboun
Rok: 2009 - letní
Vedoucí:
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Český
Stránky: 47
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Tato práce předkládá aktuální analýzu současného poklesu bankovních úvěrů nefinančním podnikům v ČR. Nefinanční podniky v ČR se obecně tolik nezadlužují v porovnání s podniky ze zemí eurozóny. Jejich nevýhodou je značná závislost na jednom nástroji financování – bankovních úvěrech. Bankovní sektor díky své tradiční orientaci na konzervativní obchodní model nebyl přímo zasažen světovou finanční krizí a i nadále zůstává dobře kapitalizovaný a s dostatkem likvidity. Bankovní krize nenastala, poruchy nabídky úvěrů credit crunch a savings squeeze byly vyloučeny. Nicméně nabídka podnikových úvěrů od listopadu 2008 významně poklesla a to pravděpodobně více než poklesla poptávka po nich, proto existuje převis poptávky. Je sporné, zda se v bankovním sektoru nevyskytuje dysfunkce, protože neposkytuje dostatek úvěrů pro překlenutí nesouladu mezi časovou strukturou finančních zdrojů a potřeb pro fundamentálně zdravé podniky. Český bankovní sektor je reálně vystaven riziku výrazného zhoršení svých úvěrových portfolií v důsledku insolvence podniků během stagnace hospodářského růstu.
Ke stažení: Bakalářská práce Chleboun

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY