Detail práce

Samofinancování neziskových organizací

Autor: Bc. Jan Kreidl
Rok: 2009 - letní
Vedoucí: PhDr. Jiří Kameníček CSc.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Český
Stránky: 55
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá možností samofinancování neziskových organizací. Nejprve jsou definovány podstaty vzniku nestátní neziskové organizace a na příkladu legislativy České republiky je ukázáno, jaké typy neziskových organizací mohou vzniknout. Dále je v práci na legislativě České republiky ukázáno, že určité typy neziskových organizací mohou využít samofinancování. Následně jsou předloženy možné způsoby, jak tuto činnost mohou neziskové organizace provozovat. Toto je pak doplněno poznámkami, které o tomto tématu pojednávají z pohledu marketingu. Další částí práce je pak model, který ukazuje, jak je samofinancováním ovlivněna výše darů. Na závěr je pak předložena ukázka toho, jak je možné samofinancování provozovat v praxi.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY