Detail práce

Duální listing akcií v zemích středoevropského regionu: Mezinárodní integrace kapitálových trhů založená na testu Grangerovy kauzality

Autor: Bc. Hana Roháčková
Rok: 2009 - letní
Vedoucí:
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Anglicky
Stránky: 39
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zaměřuje na integraci kapitálových trhů v Evropě se zaměřením na trhy ze středoevropského regionu s vyspělými západními trhy, jako jsou burzy v Londýně a ve Frankfurtu. Do naší analýzy jsme zahrnuli data zachycující vývoje cen akcií na domácích středoevropských trzích, které jsou duálně kótovány v Londýně nebo ve Frankfurtu nebo na obou trzích zároveň.
V první části této práce jsou vysvětleny způsoby financování společností – pomocí domácího trhu i mezinárodně. Zde podrobněji vysvětlíme pojem duální kotace, která slouží jako běžný nástroj pro získávání mezinárodního zdroje financování.
V další části zkoumáme integraci rozvíjejících se trhů s trhy ve Frankfurtu a Londýně, kterou jsem postavili na testu Grangerovy kauzality vypovídající o informačních tocích. Výsledky ukazují, že zde probíhají jednosměrné informační toky plynoucí z domácích trhů na vyspělé trhy, a to ve Frankfurtu i v Londýně. To indikuje, že evropské kapitálové trhy jsou stále fragmentovány.
Ke stažení: Bakalářská práce Roháčková

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY