Detail práce

Zásluhovosť vs. solidarita v systémoch starobného zabezpečenia v SR, ČR a vo Fínsku

Autor: Bc. Alžběta Sočuvková
Rok: 2009 - letní
Vedoucí: doc. Ing. Ondřej Schneider MPhil., Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Slovenský
Stránky: 66
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Táto bakalárska práca skúma, do akej miery je zakomponovaný princíp zásluhovosti a solidarity v systémoch starobného zabezpečenia na Slovensku, v Českej republike a vo Fínsku a diskutuje rozdiely medzi týmito krajinami. Závery porovnáva s výsledkami zvolených analýz intrageneračného prerozdeľovania

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY