Detail práce

Vliv cukerní reformy na hospodaření vybrané cukrovarnické společnosti

Autor: Bc. Petra Šobotníková
Rok: 2009 - letní
Vedoucí: Ing. Monika Hollmannová
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Český
Stránky: 66
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Evropský cukerní trh prochází v posledních letech bouřlivým vývojem, způsobeným zejména reformou Společné zemědělské politiky EU a s ní související reformou cukerního pořádku. Cílem této práce je analyzovat vliv tohoto nestabilního prostředí na hospodaření vybraného cukrovaru, společnosti Cukrovary a lihovary TTD, a.s. V první části bude nejdříve popsána situace na trhu cukru, zahrnující vlivy Světové obchodní organizace, vznik a průběh cukerní reformy a vývoj cukerního trhu v České Republice po roce 1989. Následuje detailní popis českého cukrovarnictví, zahrnující vstupy a výstupy odvětví a konkurenci. Poslední část potom analyzuje zvolený cukrovar pomocí poměrových ukazatelů. Soustředí se přitom zejména na likviditu, provozní efektivitu, zadlužení a ziskovost společnosti.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY