Detail práce

Lobbing a rent-seeking na českých politikých trzích

Autor: Bc. Tomáš Zelený
Rok: 2009 - letní
Vedoucí: † prof. Ing. Karel Kouba DrSc.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Český
Stránky: 95
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Tato práce se snaží zanalyzovat současnou situaci na českých politických trzích z hlediska lobbingu a rent-seekingu. Hlavním objektem našeho zájmu jsou pak slabiny institucionálního rámce, který zastřešuje české politické trhy. Zkoumáme pak pozůstatky z jeho historického vývoje, současné oficiální ukazatele a především empirická data. Z toho se pak snažíme vyvodit obecné závěry. K těmto závěrům pak navrhujeme možnosti ke zlepšení, které jsme vytvořili hlavně na základě komparace s již fungujícími zahraničními systémy.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY