Detail práce

Spory Karla Engliše s českými keynesiánci o charakter a řešení krize 30. let

Autor: Bc. Radka Pelikánová
Rok: 2009 - letní
Vedoucí: doc. Ing. Karel Půlpán CSc.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Český
Stránky: 53
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Bakalářská práce „Spory Karla Engliše s českými keynesiánci o charakter a řešení krize 30. let“ pojednává o odlišných názorech předních českých ekonomů první poloviny 30. let na právě probíhající hospodářskou krizi. Uvádím zde přehled českého ekonomického myšlení a soustředím se zde zejména na Karla Engliše a za české keynesiánce na Josefa Macka a jejich pohled na krizi. Karel Engliš měl na řešení krize velmi propracovaný názor, dá se říci, že byl zastáncem monetaristické politiky. Rozvinul vlastní originální teologickou teorii, kterou prosazoval do praxe hospodářské politiky a z pohledu této teorie pohlížel i na krizi. Odmítal deficit státního rozpočtu a prosazoval protiinflační politiku. Josef Macek a další čeští keynesiánci upřednostňovali státní zásahy do ekonomiky a aktivní inflační měnovou politiku centrální banky. Nesouhlasili se zavedením zlatého standardu, krizi však rozhodně nechtěli řešit pomocí devalvace, tak jako Karel Engliš.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY