Detail práce

Zaměstnanecké benefity a jejich hodnocení z pohledu zaměstnance i zaměstnavatele

Autor: Bc. Darina Sommerová
Rok: 2009 - letní
Vedoucí: Ing. Irena Kemény
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Český
Stránky: 79
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Ve své práci, zaměřené na zaměstnanecké benefity, jsem nejprve zmapovala aktuální daňovou legislativu v této oblasti a určila tak plnění výhodná, i méně výhodná, a to jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance. V další části se zaměřuji na strategický pohled na benefity z hlediska organizace, tedy na motivy, díky kterým zaměstnanecké výhody zaměstnavatelé poskytují, a dopady, které poskytování výhod má na samotné zaměstnance. Oblast poskytování zaměstnaneckých výhod v České republice popisuji pomocí poznatků z výzkumů, které u nás byly na toto téma prováděny. Poslední kapitolu jsem věnovala trendům v poskytování benefitů ve světě, konkrétně ve Velké Británii a ve Spojených státech amerických. Zároveň jsem nastínila dopady aktuální ekonomické recese na zaměstnavatele a souvislosti s poskytováním zaměstnaneckých výhod, u nás i ve světě.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY