Detail práce

Hedgeové fondy v ČR a ich investičné stratégie

Autor: Bc. Vladimír Šťastný
Rok: 2009 - letní
Vedoucí: prof. Ing. Oldřich Dědek CSc.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Český
Stránky: 58
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Hedgeové fondy zastávajú na finančných trhoch z roka na rok významnejšiu úlohu, pričom ich spôsob investovania a fungovania je často zahalený rúškom tajomstva. Táto práca si dala za cieľ poodkryť niektoré aspekty hedgeových fondov, poukázať na ich investičné stratégie a prístup k riadeniu rizika. V úvode práce sa venujeme histórii odvetvia a základným rozdielom medzi tradičnými a alternatívnymi investíciami, medzi ktoré hedgeové fondy zaraďujeme. Postupne poukazujeme na obecné fungovanie fondu a používané investičné stratégie v tomto heterogénnom prostredí. Ťažiskom práce je analýza sektoru hedgeových fondov v Českej republike, kde popisujeme štruktúru a používané investičné stratégie fondov so zahraničným domicilom. Práca sa snaží odhaliť veľkosť tohto sektoru a ukázať rozdielnosť použitých stratégií a prístup k riziku. Poukazujeme taktiež na uplatňovanú štruktúru poplatkov a jej rozdielnosť oproti podielovým fondom
Ke stažení: Bakalářská práce Šťastný

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY