Detail práce

Případová studie k hodnocení dopadů: EU ETS a investiční rozhodování elektrárenských společností

Autor: Mgr. Chvalkovská Jana
Rok: 2009 - letní
Vedoucí: † Ing. Zdeněk Hrubý CSc.
Konzultant:
Typ práce: Rigorózní
Jazyk: Anglicky
Stránky: 122
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Tato práce se zabývá hodnocením dopadů regulatorní nejistoty spojené s Evropským systémem obchodovatelných emisních povolení (EU ETS) na investiční rozhodování elektrárenských společností. V současné době probíhá v rámci ČR i EU debata, jejímž předmětem je nutnost výstavby nových elektrárenských kapacit, které by byly schopny i v budoucnu uspokojit rostoucí poptávku po elektřině. Tyto investice jsou však ohrožovány nejasnostmi ohledně budoucího vývoje regulatorního rámce EU ETS, který podmiňuje ceny obchodovatelných emisních povolení. Tato práce s využitím modelu reálné opce analyzuje dopady různých variant budoucího vývoje cen povolenek na investice do výstavby nových elektráren a identifikuje regulatorní nejistotu jako jeden z hlavních důvodů, proč jsou investice do výstavby nových zdrojů ze strany investorů odkládány. Analýza je zasazena do širšího kontextu obecného výkladu o EU ETS a hodnocení dopadů prováděného Evropskou komisí.
Ke stažení: Rigorózní práce

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance