Detail práce

Inflační diferenciály v Evropské Unii:Panelová analýza zdrojů inflačních diferenciálů v nových členských zemích

Autor: Mgr. Koprnická Kamila
Rok: 2009 - letní
Vedoucí: prof. Roman Horváth Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Rigorózní
Jazyk: Český
Stránky: 75
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: V této rigorózní práci se zabýváme analýzou inflačních diferenciálů v Evropské Unii, přičemž si
vytyčujeme dva hlavní cíle. Prvním cílem je podat souhrnný přehled dlouhodobých trendů
inflačních diferenciálů a jejich možných příčin, a to jak pro členy eurozóny, tak pro nové členské
země Evropské Unie. Druhým cílem je vyhodnotit příčiny inflačních diferenciálů v nových
členských zemích EU v období 1997–2006 pomocí panelové regrese. Za tímto účelem jsme
použili metodologii ze studie Honohan a Lane (2003), která zkoumá vliv nominálního efektivního
kurzu, pozice cyklu, fiskálních politik a cenové konvergence na inflační diferenciály v eurozóně.
Stejná metodologie a volba vysvětlujících faktorů nám umožňuje přímé porovnání s výsledky
Honahan a Lane (2003). Naše výsledky naznačují, že tyto faktory jsou významné i pro nové
členské země EU. Apreciace nominálního efektivního kurzu a vyšší srovnatelná cenová hladina
indikuje nižší inflační diferenciály vůči eurozóně, zatímco fiskální deficit a pozitivní mezera
výstupu přispívají k vyšším inflačním rozdílům. Souhrnně lze za dominující faktor označit efekt
konvergence srovnatelné cenové hladiny, v širším smyslu pak faktory reálné konvergence.
Ke stažení: Rigorózní práce

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance