Detail práce

Čtyři eseje o politické ekonomii

Autor: Mgr. Roháč Dalibor
Rok: 2009 - letní
Vedoucí: † prof. Ing. Karel Kouba DrSc.
Konzultant:
Typ práce: Rigorózní
Jazyk: Anglicky
Stránky: 92
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Táto rigorózna práca je kolekciou štyroch statí venujúcich sa rôznym otázkam politickej
ekonómie z perspektívy Viržínskej školy.
Prvá stat je analýzou liberum veta - pravidla jednomyselnosti používaného v Polskolitovskej
republike. Tvrdí, že jednomyselnost bola odpovedou na náboženskú
heterogenitu existujúcu v Polsko-litovskej republike a na fakt, že práva náboženských
menšín neboli chránené kredibilnými ústavnými opatreniami.
Druhá stat diskutuje zlyhanie Rakúsko-uhorskej monarchie na ceste k demokracii a jej
rozpad. V kontraste k obvyklým interpretáciam, ktoré zdôraznujú vojenskú porážku
cisárstva tvrdí, že otázka národnostných menšín hrala dôležitú úlohu v jeho rozpade. To,
že sa neuskutocnila vhodná decentralizácia monarchie bol hlavný dôvod pre to, aby
národnostné menšiny hladali riešenia, ktoré neboli zlucitelné s dalšou existenciou
monarchie.
Tretia stat hladá paralely existujúce medzi politickým myslením Franka Knighta a
Jürgena Habermasa. Tvrdíme, že vo viacerých dôležitých smeroch sa Habermas choval
ako nasledovník Franka Knighta a že ho možno považovat velmi blízkeho
Knightovsko-Buchananovsko-Rawlsovskej línii v politickej ekonómii.
Štvrtá stat je diskusiou týkajúcou sa transparentnosti v modernej ekonómii. Hlavným
argumentom tejto state je to, že štruktúra motivácií v ekonómii môže viest k
netransparentnosti vo výskume, co zasa môže mat neželané následky. Náš argument
ilustrujeme na príklade empirickej makroekonómie, ktorá sa coraz viac uchyluje ku
kalibrácii miesto štandardných metód testovania hypotéz.
Ke stažení: Rigorózní práce

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance